DOLFAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000013120
Numer REGON: 001369428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2020-12-07
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/22223/20/205]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001369428 NIP 61102025932007-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLFAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY -JELENIA GÓRA nr. w rejestrze 2362001-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibawojewództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2001-07-06 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr. domu 82 miejscowość JELENIA GÓRA kod pocztowy 58 -500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2001-05-28 do dziś
miejscowość JELENIA GÓRA ulica JANA SOBIESKIEGO nr domu 51 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2007-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W PBN W WARSZAWIE W DNIU 1989.02.28 REP.A 4288/1989 ZMIENIONY UMOWĄ NOTARIALNĄ W PBN W JELENIEJ GÓRZE, REP.A NR 927/89 Z DNIA 21.04.1989 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ.2001-05-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.05.2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE, UL. GROTTGERA 5, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ JADWIGĘ SURMA, REP. A NR 2743/2002 -ZMIENIAJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI PRZEZ DODANIE § 21” UST. 1, UST. 2, UST. 32002-08-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.11.2002 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ DWORAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE, PRZY UL. GROTTGERA 5, REP. A NR 5485/2002 ZMIENIAJĄCY TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: A) § 5, § 8, § 9, § 23 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, B) § 11, § 29 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁY SKREŚLONE, C) W § 17 UMOWY SPÓŁKI PKT „D” OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, D) W § 18, § 19, § 20, § 22, § 26, § 27, § 28 UMOWY SPÓŁKI DOKONANO ZMIAN ZAPISU. 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.11.2002 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ DWORAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE, PRZY UL. GROTTGERA 5, REP. A NR 5519/2002 ZMIENIAJĄCY TREŚĆ § 8 UMOWY SPÓŁKI2002-12-16 do dziś
45 PAŹDZIERNIKA 2007 R., NOTARIUSZ MARIA DWORAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE PRZY ULICY GROTTGERA 6, REP. A NR 6700/2007 -ZMIANA TREŚCI § 17 PKT E; § 17 PKT F; § 20; § 19 UMOWY SPÓŁKI ORAZ W § 17 DODONO PKT E”.2007-11-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.04.2012 R., REP. A NR 1635/2012 I AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.04.2012 R., REP. A NR 1795/2012 SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ RADUSZEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NIDZICY, PRZY UL. OGRODOWEJ NR 1 LOK. II -ZMIENIONO: §§ 2, 5, 9, 13, 15, 15 (1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28; SKREŚLONO: §§ 10, 12, 21 (1), 25, 26, 27, 30 UMOWY SPÓŁKI2012-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5109156382011-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000374327 2011-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2720 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.360.000,00 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1360000,00 PLN2002-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1163200 PLN2001-05-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.2012-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2011-09-19 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2011-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-19 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZCZEPKOWSKI2012-06-18 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2012-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-18 do dziś
21. NazwiskoSZCZEPKOWSKI2012-06-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2012-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-18 do dziś
31. NazwiskoSZCZEPKOWSKA2011-05-31 do dziś
2. ImionaMARIA2011-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-11-04 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-11-04 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-04 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-04 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-11-04 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-11-04 do dziś
728 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2012-06-18 do dziś
828 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2012-06-18 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-06-18 do dziś
1025 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 24.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 16.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
10data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
11data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
12data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-18 do dziś
13data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
14data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
15data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
17data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-18 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-18 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów