A. BLECHEISEN I PARTNERZY NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCYNY SZKOLNEJ „IRYDON”

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000012926
Numer REGON: 492010431
Numer NIP: 7342775357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[RDF/488591/23/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2001-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. BLECHEISEN I PARTNERZY NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCYNY SZKOLNEJ „IRYDON”2001-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2001-05-24 do dziś
2. Adresulica SZWEDZKA nr. domu 17 miejscowość NOWY SĄCZ kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2001-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.03.2001 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2001 REPERTORIUM A.NR.1849/2001 KANCELARIA NOTARIALNA DUNAJEWSKIEGO 7 W NOWYM SĄCZU2001-05-24 do dziś
214.05.202 R., REPERTORIUM A NR 4687/2021, NOTARIUSZ STANISŁAW CIĄGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIANA: § 3, § 14, § 152021-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ NR 1/01 Z DNIA 26.03.2001 R. PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „IRYDON” -MEDYCYNA SZKOLNA S.C.2001-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-05-24 do dziś
3. Numer w rejestrzeR-WM/09332001-05-24 do dziś
5. Numer REGON4920104312001-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoBLECHEISEN2001-05-24 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
2
1. NazwiskoSZKARADEK2001-05-24 do dziś
2. ImionaURSZULA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
3
1. NazwiskoMÓL2001-05-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
4
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
5
1. NazwiskoRUSZEL2001-05-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
6
1. NazwiskoPASIUT2001-05-24 do dziś
2. ImionaBEATA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
7
1. NazwiskoPOŁOMSKA2001-05-24 do dziś
2. ImionaDANUTA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
8
1. NazwiskoMACHETA2001-05-24 do dziś
2. ImionaBARBARA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
9
1. NazwiskoDUTKA2001-05-24 do dziś
2. ImionaBRYGIDA ZUZANNA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z UPRAWNIONYCH PARTNERÓW DO REPREZENTACJI -SAMODZIELNIE2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLECHEISEN2001-05-24 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującym-2001-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKARADEK2001-05-24 do dziś
2. ImionaURSZULA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-01 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-28 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów