„ENERGETYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000012900
Numer REGON: 390390792
Numer NIP: 6921010700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu116Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395626/22/129]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 390390792 NIP 69223903432007-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGETYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr. w rejestrze 13142001-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2001-06-04 do dziś
2. Adresulica M. SKŁODOWSKIEJ -CURIE nr. domu 90 miejscowość LUBIN kod pocztowy 59-301 poczta LUBIN kraj POLSKA 2001-06-04 do dziś
ulica M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 58 kod pocztowy 59-301 poczta LUBIN 2003-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, W DNIU 20.12.1995 R. REPERTORIUM A NR 13577/95 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-04 do dziś
2-AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 11754/2001 SPORZĄDZONY W DNIU 25.10.2001 R., PRZEZ NOTARIUSZA MGR MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBINIE, PRZY ULICY SIENKIEWICZA 9 NUMERY PARAGRAFÓW ZMIENIONYCH: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 NUMERY PARAGRAFÓW USUNIĘTYCH: 1, 3, 7, 10, 16, 31 -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2002-01-15 do dziś
3-10.05.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, REPERTORIUM A NR 4689/2004 -ZMIENIONO § 4 UST. 1, 2.2004-06-02 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.07.205 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 48, PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY, REP. A NR 4420/2005; ZMIENIONO §4 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2005-07-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.08.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA REGINĘ MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, UL. B. CHROBREGO 2/3, REP. A NR 2018/2005; ZMIENIONO §10 UMOWY SPÓŁKI;2005-09-07 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.01.2007 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 48, PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY, REP. A NR 573/2007; ZMIENIONO § 4 UST 1, 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-03-15 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.05.2008 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, UL. SIENKIEWICZA NR 9, REP. A NR 6711/2008, ZMIANA § 4 UST. 1 I 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2008-06-03 do dziś
8AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE W DNIU 16.10.2008 R. -REP. A NUMER 10709/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2008-10-31 do dziś
9AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19.12.2008 R. PRZEZ NOTARIUSZ REGINĘ MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 48, REP. A NR 11859/2008, ZMIENIONO§ 17 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2009-01-12 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2009 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. B. CHROBREGO 2/3, PRZEZ NOTARIUSZA REGINĘ MAZUR, REP. A NR 7697/2009, ZMIENIONO § 4 UST. 1 I UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-01-19 do dziś
11AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE W DNIU 26 MARCA 2012 R., REP. A NUMER 875/2012, NOTARIUSZ REGINA MAZUR - ZMIENIONO § 4 UST. 1 I 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2012-10-12 do dziś
1203.07.2015 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. SIENKIEWICZA NR 9, REP. A NR 4287/2015 - ZMIENIONO § 3 UST. 1, § 4 UST. 1 I 2.2015-07-31 do dziś
1312.08.2015 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA NR 9, REP. A NR 4940/2015 - ZMIENIONO § 3 UST. 1, § 8 UST. 1, § 10 UST. 1, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18; DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 18 - § 33 ZMIENIONO NA § 19 - § 34; ZMIENIONO NOWY § 19, § 23, § 26, § 32 - § 34 ORAZ PRZESUNIĘTO NAZWY PODROZDZIAŁÓW.2015-11-30 do dziś
1422.12.2017R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA NR 9, REPERTORIUM A NUMER 10013/2017 - UCHWALONO UMOWĘ SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2018-02-19 do dziś
1528.05.2018R.,REP. A NUMER 3678/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA NR 9, ZMIENIONO §18 UST.3, UCHYLONO UST. 5 §18, DODANO §40(1) UMOWY SPÓŁKI.2018-07-02 do dziś
1604.09.2018R.,REP. A NUMER 6103/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA NR 9 - ZMIANA: §12, §14, §22, §24, UCHYLA SIĘ TREŚĆ §42 I ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ §43, KTÓRY OTRZYMUJE OZNACZENIE §422018-09-19 do dziś
1728.11.2018 R. NOTARIUSZ A MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA NR 9 REP. A NR 9353/2018 ZMIENIONO § 10 UST.1 PKT 13 I DODANO PKT 14, § 25 UST.2 PKT 18 I DODANO PKT 19, § 33 UST.1 PKT 4 UMOWY2019-02-15 do dziś
1827.12.2019 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE REP. A NR 14476/2019 - ZMIENIONO § 14 UST.4 PKT 8 I 10, § 14 UST.5, § 18 UST.2 PKT 1 LIT. C, § 25 UST.2 PKT 10 LIT.D I F, § 25 UST.2 PKT 14, § 33 UST.1 PKT 18, § 33 UST.1 PKT 28-31, § 37 UST.2, § 39 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-21 do dziś
1929.09.2020 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE RADOSŁAW STĘPNIAK, OLAF STĘPNIAK SPÓŁKA CYWILNA W LUBINIE, REP. A NR 10829/2020 ZMIENIONO § 14 UST.3 I 5, W § 18 UST.2 PKT 1 DODANO LIT. K, § 21 UST.4, § 22 UST.3 I 4, § 23 UST.1 I 2, § 25 UST.2 PKT 14, W § 22 UCHYLONO UST.5.2020-12-21 do dziś
2009.03.2021 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, REP. A NR 3169/2021 -ZMIENIONO § 12 UST.3, 14 UST.4 PKT 11, § 24 UST.2 PKT 1, § 25 UST.2 PKT 7, §25 UST.2 PKT 10 LIT. A, C, § 26 UST.1 ORAZ DODANO W § 14 UST.4(1) DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2021-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA2005-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3900217642005-07-26 do dziś
4. Numer KRS0000023302 2005-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.699.079 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 469.907.900,00 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2015-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-04-15 do dziś
469907900,00 ZŁ2015-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport149488422,76 PLN2001-06-04 do dziś
2545800, 54 PLN2002-03-19 do dziś
361842400,00 PLN2004-06-02 do dziś
465942300,00 PLN2005-07-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKO2022-01-11 do dziś
2. ImionaPIOTR IGNACY2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWEK2009-01-27 do dziś
2. ImionaADAM SEBASTIAN2009-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-27 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-04 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-04 do dziś
52. ImionaMAREK JACEK2002-03-19 do dziś
66. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-16 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2021-10-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-28 do dziś
85. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-27 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2018-08-06 do dziś
2. ImionaLESZEK KRZYSZTOF2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-06 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLISZCZAK2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW2020-09-24 do dziś
115. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJDYŁA2021-10-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-28 do dziś
21. NazwiskoKARWAN2021-04-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-13 do dziś
31. NazwiskoSOKOŁOWSKI2019-01-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JERZY2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-28 do dziś
41. NazwiskoCICHOCKI2019-01-28 do dziś
2. ImionaBERNARD JACEK2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-07-31 do dziś
201 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2015-07-31 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-07-31 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-07-31 do dziś
536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-07-31 do dziś
637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2015-07-31 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-31 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-07-31 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R. data złożenia 30.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-05-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 26.03.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-28 do dziś
5data złożenia 08.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
6data złożenia 03.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
7data złożenia 16.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
8data złożenia 06.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
9data złożenia 23.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
10data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
11data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
12data złożenia 06.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
13data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
14data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
15data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
16data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
17data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
18data złożenia 02.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
19data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
20data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
21data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
22data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
23data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
24data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
25data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
26data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
27data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
28data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
29data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
25OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-05-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-28 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
1101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
1201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
1401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
1501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
17OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
18OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
19OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
20OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
21OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
22OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
23OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
24OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
25OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
26OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
27OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
28OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
29OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-05-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-28 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
1101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
1201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
1401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
1501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
17OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
18OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
19OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
20OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
21OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
22OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
23OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
24OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
25OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
26OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
27OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
28OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
29OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2015-07-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ „ENERGETYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W WYNIKU PODZIAŁU POPRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART.529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POL - MIEDŹ TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „ENERGETYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE Z DNIA 3 LIPCA 2015 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL.HENRYKA SIENKIEWICZA NR 9, REP.A NR 4287/2015 ORAZ UCHWAŁY NR 13 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW POL - MIEDŹ TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE Z DNIA 3 LIPCA 2015 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL.HENRYKA SIENKIEWICZA NR 9, REP.A NR 4275/2015.2015-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów