LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000012661
Numer REGON: 510748821
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/504142/23/864]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP5107488212001-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr. w rejestrze 25282001-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2018-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓDA ulica UL. GENERAŁA SOSNKOWSKIEGO nr domu 59 kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2018-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 22 GRUDNIA 1998 R. HALINA MILEWSKA – NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, UL. PIENIĘŻNEGO 13, R. 12912/1998 AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.03.2001 R. IRENA ŚLUSARCZYK – NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 32, R. 1861/2001 ZMIENIONY PAR. 52001-05-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2001 R. IRENA ŚLUSARCZYK-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 32, R.10462/2001 ZMIENIONO-W § 5 DODANO PUNKTY 2-4, ZMIENIONO § 6 UST. 1,§ 7,§ 8,§ 9 UST. 1,§ 10 UST. 2 I DODANO UST. 3, ZMIENIONO § 11,§ 12,§ 13 I DODANO UST. 2, ZMIENIONO § 20,§ 24 I § 27.2002-03-08 do dziś
321.11.2005 R., NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 10310/2005 -ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 7, § 8, § 19 UMOWY SPÓŁKI2005-12-01 do dziś
421.12.2009 R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 12977/2009 -ZMIENIONO § 5, § 9 ORAZ NAZWĘ ROZDZIAŁU IV UMOWY SPÓŁKI2010-01-04 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 07.03.2018 R., REP. A NR 693/18, NOTARIUSZ AGNIESZKA SINKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRÓDZIE, ZMIENIONO §3.1 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZENBERG2005-04-06 do dziś
2. ImionaWITOLD2005-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ2005-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZENBERG2002-03-08 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA2002-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ2005-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2001-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZENBERG2007-03-30 do dziś
2. ImionaWITOLD2007-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIAK2002-03-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2002-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZENBERG2001-05-31 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA2001-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-01-04 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-01-04 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-04 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2000 data złożenia 22.03.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ROK 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20002001-05-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 19.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 18.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2004-06-02 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 08.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-06 do dziś
6data złożenia 23.05.2006 okres ZA 2005 R.2006-06-05 do dziś
7data złożenia 27.02.2007 okres ZA 2006 R.2007-03-01 do dziś
8data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
9data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
10data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-07 do dziś
11data złożenia 14.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-16 do dziś
12data złożenia 16.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-19 do dziś
13data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
14data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
15data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
16data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
17data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
18data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
19data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
20data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
21data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
22data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
23data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-06-05 do dziś
2ZA 2006 R.2007-03-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-05-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-04-06 do dziś
4ZA 2005 R.2006-06-05 do dziś
5ZA 2006 R.2007-03-01 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-07 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-16 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-19 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów