ENERGIA -T. TACZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000012227
Numer REGON: 356301444
Numer NIP: 6762187187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2005-08-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/11829/5/152]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3563014442002-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA -T. TACZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2005-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-05-21 do dziś
2. Adresulica PLAC NOWY nr. domu 9 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-056 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 30 MARCA 2001 ROKU.2001-05-21 do dziś
21 MARCA 2002 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 30 MARCA 2001 R. PAR. 6 ZMIANA2002-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUPRE2001-05-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-21 do dziś
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTACZANOWSKI2001-05-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKORZEŃ2002-05-23 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-05-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2001-05-21 do dziś
274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-05-21 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-05-21 do dziś
492 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2001-05-21 do dziś
552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-05-21 do dziś
615 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI2001-05-21 do dziś
715 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2001-05-21 do dziś
815 52 Z PRODUKCJA LODÓW2001-05-21 do dziś
915 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2001-05-21 do dziś
1017 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-05-21 do dziś
1118 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA2001-05-21 do dziś
1252 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-05-21 do dziś
1318 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA2001-05-21 do dziś
1418 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-05-21 do dziś
1522 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2001-05-21 do dziś
1622 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2001-05-21 do dziś
1722 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-05-21 do dziś
1824 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2001-05-21 do dziś
1933 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-05-21 do dziś
2036 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2001-05-21 do dziś
2136 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-05-21 do dziś
2236 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW2001-05-21 do dziś
2355 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-05-21 do dziś
2436 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-05-21 do dziś
2552 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2001-05-21 do dziś
2652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2001-05-21 do dziś
2755 30 A RESTAURACJE2001-05-21 do dziś
2855 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-05-21 do dziś
2955 40 Z BARY2001-05-21 do dziś
3055 51 Z STOŁÓWKI2001-05-21 do dziś
3155 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2001-05-21 do dziś
3264 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2001-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacje o otwarciu likwidacji28.02.2005 R. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENERGIA T. TACZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W KRAKOWIE O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI POPRZEZ PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI2005-08-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2005-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTACZANOWSKI2005-08-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2005-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-08-22 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki28.02.2005 R. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENERGIA -T. TACZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W KRAKOWIE O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI POPRZEZ PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI2005-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów