APPALOOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000012182
Numer REGON: 932282959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261346/20/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP9322829592001-05-15 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 99252001-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-05-15 do dziś
2. Adresulica ŚLĘŻNA nr. domu 118 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 53-111 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2001-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2000R.NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN,KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL.SZEWSKIEJ 5, REP.A 3477/2000 15.02.2001R. NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL.SZEWSKIEJ 5, REP.A 616/2001 ZMIENIONE: PAR. 1, PAR. 3, PAR. 4, UST. 10 W PAR. 15, PAR. 19 DODANY:UST.4 W PAR. 16 SKREŚLONE: PAR. 20 I PAR. 212001-05-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 STYCZNIA 2002 R., REP. A NR 558/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 ZAWIERAJĄCY ZMIANĘ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ BARANOWSKĄ-SEWERYN W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2000 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZEWSKIEJ 5, REP. A NR 3472/2000, (KTÓREGO TEKST JEDNOLITY SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOATARIUSZA BEATĘ BARANOWSKĄ-SEWERYN W DNIU 15 LUTEGO 2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZEWSKIEJ 5, REP. A NR 616/2001) W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ POWYŻSZEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I ZASTĄPIONO GO NOWĄ UMOWĄ SPÓŁKI.2002-03-22 do dziś
331 LIPCA 2002 R. REPERTORIUM A NUMER 7560/2002 ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RUSKIEJ 3/4 NOWA TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2002-08-09 do dziś
410.11.2011 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA -SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 86790/2011 ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2011-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-15 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„RZECZPOSPOLITA”2002-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAJ2002-03-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF HENRYK2002-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.095 (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.095.000 (TRZY MILIONY DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3095000,00 ZŁ2006-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13045000,00 ZŁ2006-04-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2002-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIA2009-10-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA BARBARA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-12-29 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-12-29 do dziś
347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-12-29 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-12-29 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-12-29 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-12-29 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-12-29 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-29 do dziś
964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-12-29 do dziś
1071 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-12-29 do dziś
1173 1 REKLAMA2011-12-29 do dziś
1268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-29 do dziś
1366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-12-29 do dziś
1447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-29 do dziś
1596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
11data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14data złożenia 30.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-08 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
16data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
17data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
18data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
601.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-08 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów