DOKO SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000011862
Numer REGON: 812020920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2021-05-04
Sygnatura akt[RDF/289772/21/681]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-05-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP8120209202001-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKO SPÓŁKA AKCYJNA2001-05-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr. w rejestrze 71392001-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-05-18 do dziś
2. Adresulica WŁADYSŁAWA IV nr domu 9B kod pocztowy 70-651 poczta SZCZECIN 2003-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 13.06.2000 R. W KN KAZIMIERZA HELIŃSKIEGO W SZCZECINIE, REP A NR 2941/2000 ZMIANA: AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 26386/2000 Z DNIA 20.12.2000 R. SPORZĄDZONY PRZEZ GRZEGORZA KUZARA ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY DŁUGIEJ 31 W WARSZAWIE, ZMIANY DOTYCZĄ NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFU 6 USTĘP 2, DOPISUJE SIĘ W PARAGRAFIE 6 USTĘP 4, DOPISUJE SIĘ W PARAGRAFIE 19 USTĘPY 3 I 4 STATUTU2001-05-18 do dziś
207.01.2003 REPERTORIUM A NR 48/2003 KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, UL. MARIACKA 6/8 NOTARIUSZ: KAZIMIERZ HELIŃSKI ZMIENIONE ARTYKUŁY: ART. 13 UST. 1, ART. 13 UST. 2, ART. 14 UST. 3 USUNIĘTE ARTYKUŁY: ART. 13 UST. 3, ART. 13 UST. 5, ART. 15 UST. 82003-03-06 do dziś
322.12.2003 R., NOTARIUSZ KAZIMIERZ HELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 4851/2003 ZMIENIONO: § 3, § 5, § 6 UST. 1, 2 I 3, § 7, § 14 UST. 1 I 4, § 17 PKT 1 I 3, § 18 UST. 1, § 19 UST. 3, § 20 SKREŚLONO: § 18 UST. 22004-03-03 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 20.02.2004 R. REPERTORIUM A NR 914/2004 KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ KAZIMIERZ HELIŃSKI -ZMIENIONO §7 UST. 2 -DODANO: §19 UST. 5, §7 UST. 32004-03-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 21.04.2005 R. REPERTORIUM A NR 1434/2005 KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ KAZIMIERZ HELIŃSKI 1) ZMIENIONO: §5, §7 UST. 1/2005-07-07 do dziś
6AKT NOTARIALNY ZDNIA 28 CZERWCA 2010 R., REP. A NR 7618/2010, NOTARIUSZ KAZIMIERZ HELIŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA BORSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO TREŚĆ § 3 STATUTU.2010-07-13 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2018 R., REP. A NR 3239/2018, NOTARIUSZ JAN BORSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §11 STATUTU (POPRZEZ ZMIANĘ UST.1 I DODANIE UST.4).2019-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-05-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2005-07-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002005-07-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji5,00 PLN2005-07-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconegoKwota wpłacona przed zarejestrowaniem 25000 PLN2001-05-18 do dziś
500000,00 PLN2005-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisja akcji
Brak wpisów
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEJBUK2020-04-03 do dziś
2. ImionaJUDYTA MAGDALENA2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOIRRIER2007-07-05 do dziś
2. ImionaPATRICK JEAN-CLAUDE2007-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARNET2017-05-26 do dziś
2. ImionaJACQUES2017-05-26 do dziś
21. NazwiskoCERLES2017-05-26 do dziś
2. ImionaJEAN PIERRE2017-05-26 do dziś
31. NazwiskoROBILLARD2015-01-07 do dziś
2. ImionaCLAIRE2015-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.11.2000 -31.12.2001 data złożenia 18.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.11.2000 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2000 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2000 -31.12.20012002-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 06.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.11.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 01.01.2002 -31.12.20022003-12-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R. -31. 12. 2003 R. data złożenia 04.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01. 01. 2003 R. -31. 12. 2003 R.2004-05-31 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
6data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-12 do dziś
7data złożenia 15.05.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-04 do dziś
8data złożenia 30.08.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-11 do dziś
9data złożenia 18.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-24 do dziś
10data złożenia 24.09.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
11data złożenia 08.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-14 do dziś
12data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-14 do dziś
13data złożenia 05.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-13 do dziś
14data złożenia 04.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-08 do dziś
15data złożenia 13.12.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-12-21 do dziś
16data złożenia 08.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
17data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
18data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
19data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-27 do dziś
20data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
21data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
22data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
23data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
24data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
25data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-05-12 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-04 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-11 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-24 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-14 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-13 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-08 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-12-21 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R. -31. 12. 2003 R.2004-05-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-05-12 do dziś
41 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-04 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-11 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-24 do dziś
71 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
81 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-14 do dziś
91 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-13 do dziś
101 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-08 do dziś
111 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-12-21 do dziś
121 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01. 01. 2003 R. -31. 12. 2003 R.2004-05-31 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-05-12 do dziś
31 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-04 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-11 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-24 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-14 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-13 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-08 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-12-21 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów