„ARTFIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000011850
Numer REGON: 008480040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-11-18
Sygnatura akt[RDF/361680/21/375]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084800402001-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTFIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY nr. w rejestrze 10452001-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 36 nr lokalu 46 kod pocztowy 70-764 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.1998 R. -PNB MGR HALINA MYSZKOWSKA REP. 6228/89 REJESTRACJA SPÓŁKI W REJ. HANDLOWYM. 28.12.2000 R. MGR DANUTA BARTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE, REP A NR 11358/2000: ZMIANA UMOWY SPÓŁKI. 31.03.2001R., MGR DANUTA BARTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE, REP A 3662/2001: UCHYLENIE UCHWAŁY NR 1 Z NZW Z DN. 28.12.2000 R.2001-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADER2018-07-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.200,00 ZŁ2018-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego26200 PLN2001-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADER2017-09-26 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNADER2020-07-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-07-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-07-13 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-13 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-13 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R.- 31. 12. 2003 R. data złożenia 02.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R.- 31. 12. 2003 R.2004-06-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
5data złożenia 24.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
6data złożenia 28.05.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-01 do dziś
7data złożenia 20.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-26 do dziś
8data złożenia 09.03.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-15 do dziś
9data złożenia 16.03.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-22 do dziś
10data złożenia 17.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
11data złożenia 23.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
12data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
13data złożenia 03.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
17data złożenia 18.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-01 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-26 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-15 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01. 01. 2003 R.- 31. 12. 2003 R.2004-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-01 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-26 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-15 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów