FM FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000011481
Numer REGON: 811230465
Numer NIP: 8561552215
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2022-04-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/15820/22/820]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811230465 NIP 85615522152007-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFM FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE nr. w rejestrze 57862001-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BIENIEWICKA nr domu 26 kod pocztowy 01-632 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.1997 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MARIANNY KOWALCZYK UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA NR 30, 72-100 GOLENIÓW, REPERTORIUM A NR 4177/1997, AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.03.2001 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTY UDZIK UL. CZARNIECKIEGO 28/2, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI, REPERTORIUM A NR 1786/2001 ODNOŚNIE ZMIAN UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DOPISANIE W PARAGRAFIE 6 PKT 2 I 3, ORAZ POPRZEZ ZMIANĘ TREŚCI PARAGRAFÓW 7 I 11.2001-05-14 do dziś
206 MARCA 2002 R. REP. A NR 1355/2002 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK UL. CZARNIECKIEGO 28/2 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI. OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE PAR. 6 PKT 22002-10-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 MAJA 2007 R., REP. A NR 3481/2007, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GABRIELĘ GRABOŃ GRZEŚKOWIAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE. ZMIENIONO BRZMIENIE § 3 ORAZ § 4 UMOWY SPÓŁKI.2007-06-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LISTOPADA 2010 R., REP. A NR 10467/2010, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM ZMIENIONO § 2, § 3 UMOWY SPÓŁKI.2011-01-24 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.06.2011 R., REP. A NR 5023/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA LESZKA PIETRAKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 105/1, PAR. 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE2011-08-23 do dziś
614.02.2012 R., REP. A NR 1030/2012, LESZEK PIETRYKOWSKI NOTARIUSZ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, ZMIANA § 3 UMOWY2012-04-17 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 KWIETNIA 2013 R., REPERTORIUM A NR 2489/2013, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: § 10 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWY § 14 OTRZYMAŁ NOWE OZNACZENIE JAKO § 15, A W JEGO MIEJSCE DOPISANO NOWY § 14.2013-05-31 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 LIPCA 2017 R., REP. A NR 7073/2017, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. §2 I §3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, W §4 W PUNKCIE 10 KROPKĘ ZASTĘPUJE SIĘ PRZECINKIEM I DODAJE SIĘ KOLEJNE PUNKTY OD NR 11 DO NR 15.2018-03-16 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LIPCA 2021 R. REP. A NR 7978/2021, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2021-08-16 do dziś
1015.03.2022 R. REP. 2633/2022 NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE, ZMIANA § 6.22022-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20.000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH)2002-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIAMOND FARM SPÓŁKA AKCYJNA2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3212655892016-06-21 do dziś
4. Numer KRS0000436222 2016-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały159.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.900.000,00 ZŁ.2016-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-21 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20.000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH)2002-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego16000000,00 PLN2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2004-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABUNIA2022-04-07 do dziś
2. ImionaJAN2022-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2018-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-03-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-03-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-16 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-03-16 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-16 do dziś
677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2018-03-16 do dziś
701 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 11.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-06 do dziś
3data złożenia 20.12.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-01-02 do dziś
4data złożenia 20.12.2007 okres 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-01-02 do dziś
5data złożenia 03.08.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-10 do dziś
6data złożenia 18.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-02 do dziś
7data złożenia 28.05.2010 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072010-06-14 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
9data złożenia 28.09.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-12 do dziś
10data złożenia 16.09.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-01-14 do dziś
11data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
12data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
13data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
18data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-01-02 do dziś
21 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-01-02 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-10 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-02 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072010-06-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-12 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-01-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-25 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-01-02 do dziś
31 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-01-02 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-10 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-02 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072010-06-14 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-12 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-01-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów