BP TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000011460
Numer REGON: 431225001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-09-10
Sygnatura akt[RDF/238386/20/224]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 431225001 NIP 71225663442007-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLNIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 46932001-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica DŁUGA nr domu 15 kod pocztowy 20-346 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2007-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBP TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KOZUBSZCZYŹNIE2015-10-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina KONOPNICA miejscowość KOZUBSZCZYZNA2015-10-06 do dziś
3. Adresmiejscowość KOZUBSZCZYZNA nr domu 37 kod pocztowy 21-030 poczta MOTYCZ kraj POLSKA 2015-10-06 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2000 -NOTARIUSZ MAŁORZATA SIEROCKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. SĄDOWA 8 LUBLIN -REPERTORIUM A NR 1458/20002001-06-11 do dziś
221.03.2003 R. REPERTORIUM A NR 1393/2003, NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIEROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. CHOPINA 8/1 LUBLIN. ZMIENIONO PARAGRAFY: 6.1; 17.1; 17.5; 21; 22; 23.2003-04-15 do dziś
314.11.2003 R.-NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 3569/2003, ZMIENIONO § 6, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2003-12-18 do dziś
413.05.2010 R. NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 8/3, REPERTORIUM A NR 5577/2010 -ZMIENIONO § 2, TYTUŁ ROZDZIAŁU II, § 5, § 14.2010-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREWCZAK2007-09-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2007-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2019-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU -ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREWCZAK2019-07-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 ROK data złożenia 11.04.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 2000 ROK2001-06-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 09.05.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-04-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-06 do dziś
5okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-04-27 do dziś
6data złożenia 30.03.2006 okres 2005 R.2006-04-06 do dziś
7data złożenia 25.06.2007 okres 2006 ROK2007-08-02 do dziś
8data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
9data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-04-02 do dziś
10data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-15 do dziś
11data złożenia 23.11.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-26 do dziś
12data złożenia 23.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-26 do dziś
13data złożenia 22.02.2013 okres ZA OKRES OD 01.01.2012 - 31.12.20122013-02-28 do dziś
14data złożenia 06.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
15data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
16data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
17data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
18data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
19data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-06 do dziś
22006 ROK2007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-04-02 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-15 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-26 do dziś
8ZA OKRES OD 01.01.2012 - 31.12.20122013-02-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2000 ROK2001-06-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-04-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-05-06 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-04-27 do dziś
52005 R.2006-04-06 do dziś
62006 ROK2007-08-02 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
801.01.2008 DO 31.12.20082009-04-02 do dziś
901.01.2009-31.12.20092010-04-15 do dziś
1001.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-26 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-26 do dziś
12ZA OKRES OD 01.01.2012 - 31.12.20122013-02-28 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów