FCA SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000011256
Numer REGON: 072708527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282439/21/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072708527 NIP 54719379962007-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFCA SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2001-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica WĘGLOWA nr domu 72 kod pocztowy 43-346 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2007-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2001R., NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2, REPERTORIUM A NUMER 1460/20012001-05-09 do dziś
227.06.2001 R. REPERTORIUM A NUMER 3559/2001 NOTARIUSZ MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIEPREM 2, PAR. 4 UST. 1, 4 UST. 3.2001-09-07 do dziś
313.02.2003 R. REPERTORIUM A NUMER 719/2003, NOTARIUSZ MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI I MGR JAROSŁAW STEJSKAL SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ NR 8, PAR. 2 UST. 12003-03-17 do dziś
421.03.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 1036/2005, NOTARIUSZ MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK; KANCELARIA NOTARIALNA MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. NAD NIPREM 2 §1 UST. 4 §6 UST. 22005-04-07 do dziś
508.03.2007 R. REPERTORIUM A NUMER 1090/2007, NOTARIUSZ MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPEREM 2 ZMIANA § 1 UST. 1 I UST. 22007-03-28 do dziś
622.12.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 7469/2009, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. NAD NIPREM 2 -ZMIANA § 2.12010-01-11 do dziś
712.03.2015 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1034/2015 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - § 1 UST. 1 I UST. 22015-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały7.200 UDZIAŁÓW, 3.600.000,00 ZŁ2007-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000 PLN2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPINETTA2016-03-31 do dziś
2. ImionaTIZIANA2016-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARBERIS2013-03-22 do dziś
2. ImionaGIORGIO GIULIO, MARIA2013-03-22 do dziś
GIORGIO GIULIO MARIA2013-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISTONE2013-03-22 do dziś
2. ImionaDIEGO2013-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-22 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaACTIS GORETTA2010-03-15 do dziś
2. ImionaETTORE2010-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-11 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-01-11 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-01-11 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-01-11 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-01-11 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-01-11 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-01-11 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-01-11 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-11 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 05.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20012002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 data złożenia 01.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20022003-04-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 data złożenia 30.03.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20032004-04-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 data złożenia 30.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20042005-04-07 do dziś
5data złożenia 15.03.2006 okres 2005 ROK2006-03-23 do dziś
6data złożenia 19.03.2007 okres ROK OBROTOWY 20062007-03-28 do dziś
7data złożenia 04.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-13 do dziś
8data złożenia 09.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
9data złożenia 05.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
10data złożenia 10.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
11data złożenia 13.03.2012 okres 2011 ROK2012-04-19 do dziś
12data złożenia 15.03.2013 okres 2012 ROK2013-03-22 do dziś
13data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
14data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
15data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
16data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
17data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
18data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
19data złożenia 19.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
20data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-03-23 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062007-03-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
62011 ROK2012-04-19 do dziś
72012 ROK2013-03-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-03-23 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062007-03-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
72011 ROK2012-04-19 do dziś
82012 ROK2013-03-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-03-23 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062007-03-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
72011 ROK2012-04-19 do dziś
82012 ROK2013-03-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów