SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ENERGETYK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000011060
Numer REGON: 000492693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu78Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396339/22/190]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492693 NIP 89600037632007-06-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ENERGETYK”2001-05-10 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 342001-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. DOKERSKA nr domu 2A kod pocztowy 54-142 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA@ENERGETYK.WROC.PL2021-03-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENERGETYK.WROC.PL2021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1PAR. 2 UST. 2; PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5 UST. 2.1-2.3, 3, 4; PAR. 6 UST. 2-3, 5-6; PAR. 7 UST. 1-3; PAR. 8 UST. 1, 2; PAR. 9; PAR. 10 PKT 11-18; PAR. 11 PKT 3-5, 9-17; PAR. 12 UST. 4, 7; PAR. 13 UST. 1, 4; PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19; ROZ.III DZ.C; PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23 UST. 1-4; PAR. 24, PAR. 25; PAR. 26; ROZ.III DZ.B (D); PAR. 27; PAR. 28; ROZ.III DZ.E; PAR. 29; PAR. 30; PAR. 31; PAR. 32; PAR. 33; PAR. 34; PAR. 35; PAR. 37 UST. 1, 2; PAR. 39 UST. 1 PKT 1, 3-4; PAR. 40; PAR. 43; PAR. 44; PAR. 47; PAR. 48; PAR. 49; PAR. 51 UST. 1, 2; PAR. 52 UST. 3-4; PAR. 53 UST. 2 PKT3-4; PAR. 54 UST. 3; PAR. 55; PAR. 56 UST. 2; PAR. 58 UST. 1-3; ROZ.V DZ.B; PAR. 59; PAR. 60 UST. 2-6; PAR. 61 UST. 1-3; PAR. 62; PAR. 63 UST. 1 PKT1-2; PAR. 65 UST. 1 PKT1, 4, UST. 2; ROZ.VI; PAR. 66; PAR. 67; PAR. 69; PAR. 70; PAR. 71; PAR. 72; PAR. 72A; PAR. 73 UST. 1 PKT1, 6, UST. 3; ROZ.VII DZ.A; PAR. 74 UST. 1-2, 4, 7, 10; PAR. 75 PKT5, 7-8, 10-13, 15-16; PAR. 76 UST. 3 PKT2, UST. 5; PAR. 77 UST. 5; PAR. 78 UST. 3-4; PAR. 79 UST. 3; PAR. 81 UST. 2-3; PAR. 83 UST. 1; PAR. 85 PKT 4; PAR. 86; PAR. 87 UST. 1 PKT 3-4, 6-7, 9, 15-16, 23, 25-29, UST. 4-5; PAR. 90 UST. 1-2; PAR. 93 UST. 1-2, 5, 7-8; PAR. 94 UST. 2 PKT1; PAR. 98; PAR. 99 UST. 1; PAR. 100 UST. 1-3; PAR. 102 UST. 1, 5; PAR. 104 PKT1-3, 9; PAR. 105C PKT2; PAR. 106; PAR. 107 UST. 2 PKT3, UST. 6-72004-08-27 do dziś
231.03.2007; § 2 UST. 4; § 5 PKT 2.2.2; § 6 UST. 2, 6, 7; § 8 UST. 2; § 9; § 9 PKT 1, 2; § 10; § 10 UST. 1; § 10 UST. 1 PKT 3, 5-8, 10, 17, 18C, 18D-F, 19-21, § 10 UST. 2, 3; § 11 PKT 5, 7, 18; § 12 UST. 1, 2A, 7, 8; § 13 UST. 1; § 14 UST. 3.1; § 15 UST. 3; § 17 UST. 2.2; § 19 UST. 1, 2, 4.2, 4.4-4.6, § 22 UST. 3.3, § 24 UST. 1-3; § 25; § 26 UST. 2; ROZDZ.IIID; § 27 UST. 1.2, 3.1 PPKT A, 3.2, 6.2, 7.3, 7.4, 8, § 28 UST. 1.2, 3; § 29, § 29 UST. 1, 2; § 32 UST. 1-3; § 33 UST. 1 PKT 1, UST. 1 PKT 3, UST. 1 PPKT 4, UST. 1 PPKT 5, UST. 2, 5, 7, 8, § 35 UST. 2, 3; § 44 UST. 1, § 44 UST. 1.1, 1.2, 2.3 PKT C; § 45 UST. 1, § 45 UST. 1.1-1.7, 2, 2.1, 2.2, 3, 5, 6; § 47, § 47 UST. 1, 2; § 52 UST. 1, UST. 2 PKT 2, UST. 2 PKT 4, UST. 2 PKT 6; § 53 UST. 2 PKT 2; § 54 UST. 1-3, § 57, § 57 UST. 1-3, § 58 UST. 1, 2, 5; ROZDZ.V PKT B; § 60 UST. 1, 2, 4, 6; § 61 UST. 1, 2; § 62, § 63 UST. 1 PKT 2, UST. 2, 3; § 65; ROZDZ.VI, § 66 UST. 1, 2; § 74 UST. 3, 11, 12; § 76 UST. 6; § 77 UST. 2, 6; § 79 UST. 1, 2; § 83 UST. 2; § 84; § 87 UST. 1 PKT 2 PPKT D-E, UST. 1 PKT 20, 27, 30, UST. 4; § 88 UST. 3; § 90 UST. 3; § 91 UST. 2; § 93 UST. 1; § 94 UST. 2 PKT 10-11; § 99 UST. 4; § 104 PKT 3; § 105A UST. 1; § 107 UST. 1, 2; § 108 UST. 12007-06-12 do dziś
301.12.2007 R., § 4 UST. 4; § 10 UST. 1 PKT 4; § 12 UST. 4, 5, 7; § 19 UST. 4.5; § 54 UST. 2 PKT 1 -4; § 54 UST. 3; ROZDZ. VII A; § 74 UST. 4, 7, § 75; § 76 UST. 1, 4; § 77 UST. 6; § 78 UST. 1, 4; § 79 UST. 1, 3; § 80 UST. 1; § 87 UST. 1 PKT 2 D, PKT 6, PKT 21, PKT 28; § 87 UST. 3, 4; § 92; § 94 UST. 2 PKT 5, 6, 10; § 94 UST. 3; § 107 UST. 6; § 4 UST. 2 PKT 1, 2; § 4 UST. 3 PKT 4; § 4 UST. 5; § 9 UST. 3; § 10 UST. 1 PKT 3, PKT 5, PKT 7, PKT 8, PKT 9, PKT 13, PKT 14, PKT 22; § 10 UST. 4 -7; § 12 UST. 1; § 13 UST. 1; § 14 UST. 1, UST. 2.2, UST. 3.4; § 16; § 17 UST. 1, UST. 3.1, UST. 3.2; § 18 UST. 6; § 22 UST. 2.1, UST. 2.2; § 24; § 25 UST. 1 PKT 2, PKT 4; § 25 UST. 2, UST. 3; § 26; § 27 UST. 1.1 -1.4, UST. 3.1, UST. 3.2, UST. 3, UST. 4.1, UST. 4.2; § 29 UST. 1 PKT 1; § 33 UST. 1 PKT 2; § 33 UST. 1 PKT 5; § 33 UST. 2 PKT 2; § 33 UST. 3, UST. 5, UST. 10; § 45 UST. 3, 4; § 52 UST. 2 PKT 2; § 53 UST. 2 PKT 4; § 58 UST. 1; § 58 A; § 61 UST. 2; § 63 UST. 1 PKT 1, 2; § 63 UST. 2, 3; § 64 PKT 1; § 65; § 73 UST. 1, 6; § 74 UST. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12; § 75 PKT 14, 16; § 76 UST. 2, 3, 5, 6, 7 -14; § 77 UST. 1 -5; § 78 UST. 2, 3, 5; § 79 UST. 4; § 80 UST. 1 -10; § 81 UST. 1; § 83 UST. 1, 3 -8; § 84; § 86; § 87 UST. 1 PKT 15, 17, 18, 19, 20, 31 -33; § 87 UST. 3, 4, 5; § 88 UST. 1, 2; § 89; § 94 UST. 2 PKT 6, 12; § 99 -105 D, DZIAŁ IX.2008-09-05 do dziś
401.12.2007 ZMIANA § 21 UST. 1.1 P. 12009-02-12 do dziś
526.06.2010 R., ZMIENIONO: § 10 UST. 5, § 10 UST. 7, § 19 UST. 4.1, § 19 UST. 4.2, § 19 UST. 4.3, § 19 UST. 4.4, § 19 UST. 4.6, § 19 UST. 4 PKT 6, § 83 UST. 3, § 88 UST. 2, § 107 UST. 6, § 107 UST. 6.1, § 107 UST. 6.2, § 107 UST. 6.3.2010-10-19 do dziś
618.06.2011 R., ZMIANA § 74 UST. 2, § 74 UST. 3 STATUTU.2011-08-25 do dziś
731.05.2012 R., ZMIENIONO § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2012-07-05 do dziś
827.06.2013 R. - ZMIANA §8 PKT 7 PPKT 2, §50 PKT 13V, §50 PKT 13W, §62 PKT 142013-07-19 do dziś
912.06.2014 R., PAR. 12 UST. 1 PKT. 2, PAR. 18 UST. 3, PAR. 18 UST. 5, PAR. 23 UST. 62014-06-30 do dziś
1013.05.2015 R., ZMIENIONO: § 39 PKT 12 ORAZ § 44 PKT B. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2015-06-05 do dziś
1112.04.2018 R. I 21.04.2018 R. - ZMIENIONO §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 60, 62,63.2018-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWICZ2022-01-26 do dziś
2. ImionaAURELIA2022-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-26 do dziś
21. NazwiskoNOWAK2005-01-14 do dziś
2. ImionaMARIA2005-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-01-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-14 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-09 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-29 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-04-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-29 do dziś
61. NazwiskoDĘBIEC2002-05-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-20 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-20 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-20 do dziś
91. NazwiskoSZCZOTKA2005-01-14 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2005-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-14 do dziś
101. NazwiskoWITKOWSKI2022-01-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-26 do dziś
111. NazwiskoPĘCAK PODRUCZNA2013-08-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWNICZEK2020-08-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKA2004-11-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2004-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZACHOR2008-08-25 do dziś
2. ImionaGABRIEL KAZIMIERZ2008-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMACH2020-08-21 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELENIEWSKI2019-08-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaANKOWITSCH2019-08-06 do dziś
2. ImionaBOŻENA OLIMPIA2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2019-08-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYDOR2019-08-06 do dziś
2. ImionaKAROL SERGIUSZ2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLA2019-08-06 do dziś
2. ImionaSYLWIA AGNIESZKA2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZACHOR2016-06-23 do dziś
2. ImionaGABRIEL KAZIMIERZ2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNAT2016-06-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2016-06-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MACIEJ2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASEWICZ PEŁKA2016-06-23 do dziś
2. ImionaWANDA2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIŃSKA2016-06-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KRYSTYNA2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2016-06-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEKAJ2013-07-19 do dziś
2. ImionaLIDIA BARBARA2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANEK2010-10-19 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2010-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-19 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2010-10-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FILIP2010-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-24 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-02-24 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-24 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 10.12.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 R.2003-01-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 15.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-30 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 31.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-05 do dziś
14data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
16data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
19data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
20data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
831.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2003-01-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1031.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-05 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2003-01-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Dane kuratora
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZKOWSKI2003-07-25 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOST.WR VI NS REJ KRS 2833/03/125 UPRAWNIENIA ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ I OPISANE W POSTANOWIENIU2003-07-25 do dziś
6. Data powołania kuratora25.07.20032003-07-25 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać15.01.20052005-01-14 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów