INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY - AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000010785
Numer REGON: 017295829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-03-01
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/3828/23/882]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY – AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-05-09 do dziś
2. Adresulica KALEŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 04-367 poczta WARSZAWA 2005-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2000 – SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ KĘDZIERSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTRA SOROKI I MONIKI KĘDZIERSKIEJ W WARSZAWIE, UL. NOWOGRODZKA 51; REP. A 12238/20002001-05-09 do dziś
215.10.2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8028/2009, ZMIENIONO: § 5, § 13, § 16, § 18, § 19 UST. 3, § 19 UST. 4, § 21, § 27, § 28. DODANO: § 12A, § 14 UST. 5, § 14 UST. 6, § 14 UST. 7, § 14 UST. 8, USUNIĘTO: § 12, § 14 UST. 4, § 24, § 25.2009-11-12 do dziś
319.10.2012 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 19245/2012, USUNIĘTO: § 15 LIT. C) , § 21 LIT. B) , § 31, § 32, § 33.2013-01-10 do dziś
419.06.2015 R., REP. A NR 1686/2015, NOTARIUSZ EWA KORYCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZM. § 16 UST. 52015-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIEC MODZELEWSKA2001-05-09 do dziś
2. ImionaRENATA2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁOTYCH2001-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0118655912001-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁOTYCH2001-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000 PLN2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2015-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLANIN2023-03-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2023-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHROWSKI2019-07-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WINCENTY2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIEC MODZELEWSKA2001-05-09 do dziś
2. ImionaRENATA2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI – KSIĄŻKI2001-05-09 do dziś
222 12 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI – GAZETY2001-05-09 do dziś
322 13 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI – CZASOPISMA I PERIODYKI2001-05-09 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-11-12 do dziś
569 20 Z WYKONYWANIE CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ2015-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z PROWADZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB LIKWIDACYJNEGO2015-12-07 do dziś
258 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA LUB SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW2015-12-07 do dziś
374 90 Z WYKONYWANIE EKSPERTYZ LUB OPINII EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2015-12-07 do dziś
474 90 Z ŚWIADCZENIE USŁUG ATESTACYJNYCH, DORADZTWA LUB ZARZĄDZANIA, WYMAGAJĄCYCH POSIADANIA WIEDZY Z DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI LUB REWIZJI FINANSOWEJ2015-12-07 do dziś
569 20 Z ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWIDZIANYCH STANDARDAMI REWIZJI FINANSOWEJ, A TAKŻE INNYCH USŁUG ZASTRZEŻONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH DO WYKONYWANIA PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW2015-12-07 do dziś
669 20 Z USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD: 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.09.2004 1. okres za jaki złożono dokument OD: 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD: 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-09-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
3data złożenia 07.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
4data złożenia 26.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
5data złożenia 22.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
6data złożenia 20.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-10 do dziś
7data złożenia 25.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
8data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
10data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 04.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
13data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
14data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
19data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD: 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-10 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD: 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-09-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD: 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-10 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów