„KRYNMED” I. HANSSON, B.ROGALSKA, A. PAŃKOWSKA - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000010646
Numer REGON: 051994587
Numer NIP: 5451617538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-02
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387329/22/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2001-05-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0519945872003-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KRYNMED” I. HANSSON, B.ROGALSKA, A. PAŃKOWSKA - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY.2014-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina KRYNKI miejscowość KRYNKI2001-05-02 do dziś
2. Adresulica GRODZIEŃSKA nr. domu 40 miejscowość KRYNKI kod pocztowy 16-120 poczta KRYNKI kraj POLSKA 2001-05-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.2001 R. NOTARIUSZ GRAŻYNA DOMANOWSKA -NOWICKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 22, 15-426 BIAŁYSTOK REP. A NR 888/20012001-05-02 do dziś
220.10.2003 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-NOWICKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 3356/2003 ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 5, DODANO PAR. 18 UST. 1 -42003-11-05 do dziś
302.10.2008 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-CYBULSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3113/2008 ZMIENIONO § 2, § 52008-10-24 do dziś
420.05.2014 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-CYBULSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1079/2014 ZMIENIONO § 1, § 2, § 62014-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoHANSSON2008-10-24 do dziś
2. ImionaIWONA2001-05-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-02 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-02 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-02 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-02 do dziś
2
1. NazwiskoROGALSKA2001-05-02 do dziś
2. ImionaBEATA2001-05-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-02 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-05-02 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-02 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-02 do dziś
3
1. NazwiskoPAŃKOWSKA2014-05-30 do dziś
2. ImionaANETA2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-30 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-05-30 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-05-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-05-30 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2001-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALSKA2001-05-02 do dziś
2. ImionaBEATA2001-05-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANSSON2008-10-24 do dziś
2. ImionaIWONA2001-05-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŃKOWSKA2014-05-30 do dziś
2. ImionaANETA2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA2008-10-24 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 18.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2003-03-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów