GRABOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000010638
Numer REGON: 276923127
Numer NIP: 2220721926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2019-12-12
Sygnatura akt[RDF/184208/19/635]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP2769231272001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 179552001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica 11 LISTOPADA nr domu 11 nr lokalu - kod pocztowy 40-387 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.07.2000 R. NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK, KANC.NOTAR.W KATOWICACH REP. A NR 4405/20002001-09-21 do dziś
2UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.03.2002 R.(REP. A NR 1324/2002) SPORZĄDZONĄ PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ KURZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W MYSŁOWICACH ZMIENIONO:PAR. 5 UST. 3, PAR. 3 UST. 3, PAR. 4, PAR. 9. PAR. 10 UST. 1, PAR. 11 UST. 1, PAR. 12 UST. 2, UST. 3, UST. 4, PAR. 14, PAR. 15 UST. 1, UST. 2, UST. 3, PAR. 16, PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI ORAZ DODANO: UST. 3-4 W PAR. 13 UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN.5.03.2002 R.(NR REP. 1324/2002) ORAZ UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 2.10.2002 R. (NR REP. A 6829/2002)SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ KURZ Z KN W MYSŁOWICACH ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1 I PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2002-10-31 do dziś
316.12.2004 R., REP. A NR 9583/2004, NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA MGR KATARZYNA KURZ W MYSŁOWICACH ZMIENIONO: PAR. 5 UST. 12005-03-01 do dziś
429.11.2006 -REPERTORIUM A NR 11960/2006, NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA KURZ W MYSŁOWICACH -ZMIENIONO PAR. 5 UST. 12006-12-18 do dziś
504.11.2008 R.- REPERTORIUM A NR 11957/2008 NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ KANCELARIA NOTARIALNA MGR KATARZYNA KURZ 41-400 MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 3 ZMIANA § 4 ORAZ § 5 UST. 12008-11-20 do dziś
625.10.2012 R. REP. A NR 3321/2012 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, ZMIENIONO § 2, § 10;2013-01-07 do dziś
718.04.2013 R., REP. A NR 1467/2013, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MATEJKI 2, 40-077 KATOWICE -ZMIENIONO PAR.5 UST.12013-10-08 do dziś
8DATA SPORZĄDZENIA AKTU 10.03.2014 R., NUMER REPERTORIUM: A 937/2014 NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MATEJSKI 2, 40-077 KATOWICE NUMER ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 1 UST. 1, 22014-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2001-09-21 do dziś
2. ImionaMEDARD2001-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.000,00 ZŁ2014-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego59500,00 ZŁ2013-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport129200,00 PLN2002-10-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2012-08-28 do dziś
2. ImionaMEDARD JOHANN2012-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGRABOWSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaJOANNA MARTHA2014-10-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-10-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-11-20 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-20 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-20 do dziś
432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2008-11-20 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-11-20 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-11-20 do dziś
733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-11-20 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-11-20 do dziś
946 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-11-20 do dziś
1046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-11-20 do dziś
1146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2008-11-20 do dziś
1246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-11-20 do dziś
1346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-11-20 do dziś
1446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-11-20 do dziś
1546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-11-20 do dziś
1646 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2008-11-20 do dziś
1746 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-11-20 do dziś
1846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-11-20 do dziś
1946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2008-11-20 do dziś
2046 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-11-20 do dziś
2146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2008-11-20 do dziś
2246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-11-20 do dziś
2346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-11-20 do dziś
2446 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2008-11-20 do dziś
2546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-11-20 do dziś
2646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2008-11-20 do dziś
2746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-11-20 do dziś
2846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-11-20 do dziś
2946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-11-20 do dziś
3047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-20 do dziś
3147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-20 do dziś
3247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-20 do dziś
3347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-11-20 do dziś
3447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-11-20 do dziś
3563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-20 do dziś
3668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-11-20 do dziś
3768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-11-20 do dziś
3870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-11-20 do dziś
3970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-11-20 do dziś
4071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-11-20 do dziś
4171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-11-20 do dziś
4273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-11-20 do dziś
4373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-11-20 do dziś
4474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-11-20 do dziś
4574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-20 do dziś
4677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-20 do dziś
4778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-11-20 do dziś
4878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-11-20 do dziś
4978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-11-20 do dziś
5082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-11-20 do dziś
5185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2008-11-20 do dziś
5285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-20 do dziś
5386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-20 do dziś
5493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-11-20 do dziś
5596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-11-20 do dziś
5696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 12 LIPIEC 2000 -31 GRUDZIEŃ 2001 data złożenia 27.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 12 LIPIEC 2000 -31 GRUDZIEŃ 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 12 LIPIEC 2000 -31 GRUDZIEŃ 20012002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
9data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-12 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
11data złożenia 22.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
12data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-03 do dziś
13data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-14 do dziś
14data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
15data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
16data złożenia 22.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
17data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
18data złożenia 12.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-12 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów