„BONER CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000010612
Numer REGON: 273703023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2016-05-09
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/11587/16/977]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP2737030232001-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONER CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr. w rejestrze 148482001-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-04-30 do dziś
2. Adresulica WILIMOWSKIEGO nr. domu 6 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-074 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2001-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.08.1997R. NOTARIUSZ EWA NIEDZIAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, UL. DRZYMAŁY 36/1, REPERTORIUM A NR 3435/97, ZMIANA UMOWY AKTEM NOTARIALNYM Z 12.03.2001 R. NOTARIUSZ: SŁAWOMIR OLEJARCZYK, KANCELARIA W SOSNOWCU, UL. RUDNA 14, PRZEZ: PAR. 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, PAR. 3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, PAR. 6 ZMIENIA BRZMIENIE, PAR. 7 ZMIENIA BRZMIENIE, PAR. 9 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, PAR. 11 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, W PAR. 12 DODAJE SIĘ PKT. 3, W PAR. 13 NASTĘPUJE ZMIANA WYRAZÓW, W PAR. 14 UST. 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, DODAJE SIĘ PAR. 14A, PAR. 16 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2001-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLICH2001-04-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2002-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2007-03-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2007-03-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2001-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHULA2001-10-24 do dziś
2. ImionaDOROTA2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-24 do dziś
21. NazwiskoKLICH2001-04-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA TERESA2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-30 do dziś
31. NazwiskoLEWAŃSKA2001-04-30 do dziś
2. ImionaKLAUDIA AURELIA2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKLICH2002-10-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2002-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-10-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-04-30 do dziś
271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-04-30 do dziś
371 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2001-04-30 do dziś
471 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2001-04-30 do dziś
571 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2001-04-30 do dziś
671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2001-04-30 do dziś
771 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-04-30 do dziś
871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-04-30 do dziś
970 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-04-30 do dziś
1074 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2001-04-30 do dziś
1160 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-04-30 do dziś
1274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-04-30 do dziś
1360 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-04-30 do dziś
1463 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-04-30 do dziś
1522 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2001-04-30 do dziś
1655 30 A RESTAURACJE2001-04-30 do dziś
1755 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-04-30 do dziś
1855 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-04-30 do dziś
1967 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2001-04-30 do dziś
2065 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-04-30 do dziś
2167 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-04-30 do dziś
2274 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-04-30 do dziś
2372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-04-30 do dziś
2425 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2001-04-30 do dziś
2528 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2001-04-30 do dziś
2652 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2001-04-30 do dziś
2751 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA2001-04-30 do dziś
2851 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-04-30 do dziś
2972 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-04-30 do dziś
3072 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-04-30 do dziś
3172 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-04-30 do dziś
3272 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-04-30 do dziś
3374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-04-30 do dziś
3471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2001-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 07.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów