„EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000010498
Numer REGON: 017301139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2017-11-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/91304/17/63]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2001-06-05 do dziś
3. Nazwa„EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI” SPÓŁKA AKCYJNA2001-06-05 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnej„EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI” ANONIM ŞIRKETI2017-11-22 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoTICARET ODASI 291454-239036 ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGUNDAN2017-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-06-05 do dziś
2. Adres oddziałuulica PANDY nr. domu 20 kod pocztowy 02-202 poczta WARSZAWA 2001-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyPREZES ZARZĄDU :ALI RIZA ARSLAN JEST JEDNOOSOBOWO UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PEŁNYM ZAKRESIE ,DO ZARZĄDZANIA NIĄ I SKŁADANIA PODPISU POD JEJ NAZWĄ.2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARLSAN2001-06-05 do dziś
2. ImionaALI RIZA2001-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARLSAN2001-06-05 do dziś
2. ImionaMESRURE GUL2001-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2001-06-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZKURT2001-06-05 do dziś
2. ImionaCAFER2001-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORE2001-06-05 do dziś
2. ImionaEAST2001-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-06-05 do dziś
274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-06-05 do dziś
351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-06-05 do dziś
445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-06-05 do dziś
560 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY2001-06-05 do dziś
651 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2001-06-05 do dziś
751 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-06-05 do dziś
851 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2001-06-05 do dziś
951 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2001-06-05 do dziś
1051 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-06-05 do dziś
1151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-06-05 do dziś
1270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-06-05 do dziś
1351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-06-05 do dziś
1445 43 B SZTUKATORSTWO2001-06-05 do dziś
1551 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2001-06-05 do dziś
1655 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-06-05 do dziś
1755 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2001-06-05 do dziś
1870 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-06-05 do dziś
1963 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2001-06-05 do dziś
2063 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2001-06-05 do dziś
2151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-06-05 do dziś
2224 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2001-06-05 do dziś
2345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-06-05 do dziś
2451 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-06-05 do dziś
2551 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2001-06-05 do dziś
2651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-06-05 do dziś
2750 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-06-05 do dziś
2851 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2001-06-05 do dziś
2936 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2001-06-05 do dziś
3033 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-06-05 do dziś
3133 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-06-05 do dziś
3217 15 PRODUKCJA PRZĘDZY JEDWABNEJ, SZTUCZNEJ I SYNTETYCZNEJ2001-06-05 do dziś
3317 17 Z PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH POZOSTAŁA2001-06-05 do dziś
3445 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2001-06-05 do dziś
3517 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-06-05 do dziś
3618 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2001-06-05 do dziś
3719 10 Z PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH2001-06-05 do dziś
3818 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-06-05 do dziś
3952 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2001-06-05 do dziś
4051 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-06-05 do dziś
4151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA2001-06-05 do dziś
4252 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2001-06-05 do dziś
4301 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2001-06-05 do dziś
4451 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2001-06-05 do dziś
4545 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2001-06-05 do dziś
4651 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2001-06-05 do dziś
4751 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2001-06-05 do dziś
4805 02 A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-06-05 do dziś
4901 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW2001-06-05 do dziś
5051 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2001-06-05 do dziś
5151 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2001-06-05 do dziś
5251 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2001-06-05 do dziś
5351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2001-06-05 do dziś
5474 40 Z REKLAMA2001-06-05 do dziś
5545 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-06-05 do dziś
5645 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2001-06-05 do dziś
5718 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2001-06-05 do dziś
5817 51 Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW2001-06-05 do dziś
5929 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-06-05 do dziś
6030 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH2001-06-05 do dziś
6130 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2001-06-05 do dziś
6272 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-06-05 do dziś
6351 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2001-06-05 do dziś
6472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-06-05 do dziś
6545 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2001-06-05 do dziś
6645 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2001-06-05 do dziś
6745 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów