ASSET LUBCZYŃSKI, OLIK, SOKOLIK, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000010434
Numer REGON: 930461020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[RDF/207676/20/312]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP9304610202002-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET LUBCZYŃSKI, OLIK, SOKOLIK, SPÓŁKA JAWNA2017-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KLECIŃSKA nr domu 188 kod pocztowy 54-412 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 13.06.1995 R. (JAKO SPÓŁKA CYWILNA) W DNIU 30.03.2001 R. WSPÓLNICY PODPISALI ANEKS W KTÓRYM ZMIENILI TREŚĆ UMOWY POPRZEZ : WYKREŚELNIE TREŚCI Z PAR. 1-15 I NADALI PAR. 1-15 NOWĄ TREŚĆ2001-05-07 do dziś
202.01.2003 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO § 10 I § 11.2003-04-14 do dziś
331.07.2005 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE PAR. 10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2006-01-04 do dziś
426.11.2008 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ. ZMIENIONO: § 102008-12-16 do dziś
501.07.2011 R. -ZMIENIONO § 62011-08-30 do dziś
621.06.2012 R. ZMIENIONO: § 62012-07-03 do dziś
727.02.2013 R., UCHWAŁA O ZMIANIE: § 2 PKT 1, § 3, § 9 PKT 2, § 10 PKT 1 I § 11 UMOWY SPÓŁKI Z DNIEM 01.03.2013 R.2013-03-05 do dziś
819.05.2014 R. ZMIANA § 62014-05-29 do dziś
909.06.2017 R. - ZMIENIONO § 2 PKT 1, § 6, § 7 PKT 1, § 9 PKT 1, § 10 PKT 1, § 11 PKT 1 I DODANO PKT 5.2017-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-05-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W DNIU 13.06.1995 R. JAKO SPÓŁKA CYWILNA. Z UWAGI NA TREŚĆ ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY PODJĘLI W DNIU 30.03.2001 R. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2001-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASSET SPÓŁKA CYWILNA WALDEMAR OLIK, ELŻBIETA OLIK, PIOTR LUBCZYŃSKI, ANDRZEJ SOKOLIK2001-05-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-05-07 do dziś
3. Numer w rejestrze444842001-05-07 do dziś
5. Numer REGON9304610202001-05-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ANTONI2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOLIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBCZYŃSKI2001-05-07 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. 2. KAŻDY WSPÓLNIK BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW MOŻE PROWADZIĆ SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. 3. JEŻELI JEDNAK PRZED ZAŁATWIENIEM SPRAWY Z ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI CHOĆBY JEDEN Z POZOSŁAYCH WSPÓLNIKÓW SPRZECIWIŁ SIĘ JEJ PRZEPROWADZENIU WYMAGANA JEST UPRZEDNIA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW. 4. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POCHODZĄCYCH OD OSÓB TRZECICH.2001-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ANTONI2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBCZYŃSKI2001-05-07 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOLIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-07-07 do dziś
261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-07-07 do dziś
361 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-07-07 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-07-07 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-07-07 do dziś
695 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2010-07-07 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-07-07 do dziś
847 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-07 do dziś
947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-07 do dziś
1046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 03.10.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-11-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-05 do dziś
4data złożenia 07.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-02-10 do dziś
5data złożenia 19.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-04 do dziś
6data złożenia 25.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-05 do dziś
7data złożenia 10.12.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-12-16 do dziś
8data złożenia 27.10.2009 okres 2008 ROK2009-10-30 do dziś
9data złożenia 11.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-07 do dziś
10data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01-01-2012-31.12.20122013-07-09 do dziś
13data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
17data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
18data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
19data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-02-10 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-10-05 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-12-16 do dziś
52008 ROK2009-10-30 do dziś
62009 ROK2010-07-07 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
901-01-2012-31.12.20122013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów