FIRMA HANDLOWA SPORTING ANDRZEJ GOŁDYN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000010405
Numer REGON: 004091057
Numer NIP: 6970011088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506244/23/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0040910572004-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SPORTING ANDRZEJ GOŁDYN SPÓŁKA JAWNA2001-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2001-04-30 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr. domu 25 miejscowość LESZNO kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2001-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.02.20012001-04-30 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 14.09.2006 R. W ZAKRESIE § 4 UMOWY SPÓŁKI.2006-10-27 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 03.11.2006 R. W ZAKRESIE § 1 UMOWY.2006-11-29 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 06.12.2006 R. W ZAKRESIE § 4 UMOWY.2007-01-05 do dziś
5ZMIANA Z DNIA 23.12.2009 R. W: § 4 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-25 do dziś
6ZMIANY Z DNIA 14.01.2014 R. W: § 4 UMOWY SPÓŁKI2014-04-08 do dziś
718 LISTOPADA 2022 R.; ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI;2023-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODST. ART. 26 PAR. 4 K.S.H. (UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DN. 26.04.2001)2001-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSKLEP SPORTOWY SPORTING S.C.2001-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze2265/902001-04-30 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA LESZNO2001-04-30 do dziś
5. Numer REGON0040910572001-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYN2001-04-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIROSŁAW2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYN2001-04-30 do dziś
2. ImionaMARIOLA MARIA2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH -JEDNOOSOBOWO2001-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYN2001-04-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIROSŁAW2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYN2001-04-30 do dziś
2. ImionaMARIOLA MARIA2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-04-08 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2014-04-08 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-04-08 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-04-08 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-04-08 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-04-08 do dziś
785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2014-04-08 do dziś
814 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2014-04-08 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-04-08 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.06.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.06.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
3data złożenia 10.01.2007 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-30 do dziś
4data złożenia 14.12.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-20 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
6data złożenia 01.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-04 do dziś
7data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-20 do dziś
8data złożenia 19.12.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-21 do dziś
9data złożenia 06.02.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-13 do dziś
10data złożenia 06.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
11data złożenia 18.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
12data złożenia 30.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
13data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
14data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
15data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
16data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
20data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-21 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-13 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów