A&D FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000010132
Numer REGON: 012685974
Numer NIP: 9511741185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2018-11-20
Sygnatura akt[RDF/900839/18/35]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0126859742001-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA &D FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 509772001-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSYNÓW miejscowość WARSZAWA2001-05-07 do dziś
2. Adresulica PASAŻ URSYNOWSKI nr. domu 7 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-784 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.1997 R. KANCELARIA NOTARIALNA BARBARY KRUKOWICZ, REP. A-4254/97 30.11.1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA BARBARY KRUKOWICZ, REP. A-7764/98 ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI 10.08.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA LESZEK ZABIELSKI, REP. A-7802/99 ZMIANA PAR. 6, 11, 13 UMOWY SPÓŁKI; 12.03.2001 KANCELARIA NOTARIALNA BARBARY KRUKOWICZ REP.A-1389/2001, ZMIENIONO PAR. 6, 9; DODANO PAR. 9A I 14.2001-05-07 do dziś
213.09.2001 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -NOTARIUSZ BARBARA KRUKOWICZ W WARSZAWIE, REP. A-5695/2001, ZMIANA PAR. 9 (DODANY PAR. 9B), 17 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2001-10-05 do dziś
325.08.2003 R., REP. A NR 12597, NOT. BARBARA KRUKOWICZ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ, ZMIANA § § 6 I 9 ORAZ USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2003-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIOSZ2001-05-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość PIĘĆ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2001-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKOWSKA2002-08-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2002-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ2002-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESKA2003-04-11 do dziś
2. ImionaDOROTA AGATA2003-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22500 ZŁ2003-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESKA2007-09-17 do dziś
2. ImionaJAKUB2007-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 PLN2007-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport118000 PLN2001-05-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2001-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESKA2007-09-17 do dziś
2. ImionaDOROTA AGATA2007-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2001-05-07 do dziś
280 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-05-07 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-05-07 do dziś
474 40 Z REKLAMA2001-05-07 do dziś
565 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2003-09-03 do dziś
667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-03 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-03 do dziś
870 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-09-03 do dziś
970 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-09-03 do dziś
1070 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-09-03 do dziś
1172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2000 data złożenia 26.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię ROK 2000 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ROK 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20002001-09-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 23.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-05-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 06.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 10.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-13 do dziś
5okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-07-04 do dziś
6data złożenia 06.07.2006 okres ROK 20052006-07-19 do dziś
7data złożenia 02.07.2007 okres ROK 20062007-09-17 do dziś
8data złożenia 06.06.2008 okres ROK 20072008-06-19 do dziś
9data złożenia 31.03.2009 okres ROK 20082009-04-16 do dziś
10data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-08-12 do dziś
11data złożenia 30.06.2011 okres 2010 R.2011-08-23 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13data złożenia 20.11.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-20 do dziś
14data złożenia 20.11.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-20 do dziś
15data złożenia 20.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-19 do dziś
2ROK 20062007-09-17 do dziś
3ROK 20072008-06-19 do dziś
4ROK 20082009-04-16 do dziś
52009 ROK2010-08-12 do dziś
62010 R.2011-08-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-05-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-05-13 do dziś
3ROK 20052006-07-19 do dziś
4ROK 20062007-09-17 do dziś
5ROK 20072008-06-19 do dziś
6ROK 20082009-04-16 do dziś
72009 ROK2010-08-12 do dziś
82010 R.2011-08-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-20 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-20 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów