ASTRON VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000010035
Numer REGON: 192547873
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/9947/20/641]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192547873 NIP 58513799532010-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRON VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2001-04-27 do dziś
2. Adresulica 3 MAJA nr. domu 15 nr. lokalu 1 miejscowość SOPOT kod pocztowy 81-747 poczta SOPOT kraj POLSKA 2001-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.04.2001 KANCELARIA NOTARIALNA W BARCZEWIE BOGUMIŁA MACHŁAJEWSKA-NOTARIUSZ REPERTORIUM A NR 1140/20012001-04-27 do dziś
221.10.2009 R., REPERTORIUM A NR 15974/2009, NOTARIUSZ KATARZYNA GRAJEWSKA-BARTOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, UL. PODJAZD 7/2, 81-805 SOPOT, ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2001-04-27 do dziś
2. ImionaMAREK2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2013-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2013-01-30 do dziś
2. ImionaLECH2013-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2001-04-27 do dziś
2. ImionaMAREK2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-01-11 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-11 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-11 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-11 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-01-11 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-01-11 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-01-11 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-01-11 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.2001 -31.12.2001 data złożenia 03.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2001 -31.12.20012002-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 26.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-05-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-06-15 do dziś
5data złożenia 19.05.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052006-05-30 do dziś
6data złożenia 30.03.2007 okres 20062007-04-17 do dziś
7data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-15 do dziś
8data złożenia 28.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
9data złożenia 04.05.2010 okres 20092010-05-12 do dziś
10data złożenia 07.06.2011 okres 20102011-07-04 do dziś
11data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
12data złożenia 21.06.2013 okres 20122013-07-26 do dziś
13data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
14data złożenia 16.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
15data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
16data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
17data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
18data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
19data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052006-05-30 do dziś
220062007-04-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
520092010-05-12 do dziś
620102011-07-04 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
820122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 - 31.12.20052006-05-30 do dziś
220062007-04-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
520092010-05-12 do dziś
620102011-07-04 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
820122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów