FIRMA HANDLOWA „MAGNETIK” BARTKOWSKI ANDRZEJ, HUZARSKI IRENEUSZ, HUZARSKI MARIUSZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000009869
Numer REGON: 870227891
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391535/22/216]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 870227891 NIP 95600015252007-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MAGNETIK” BARTKOWSKI ANDRZEJ, HUZARSKI IRENEUSZ, HUZARSKI MARIUSZ SPÓŁKA JAWNA2010-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica ŚW. KATARZYNY nr domu 12 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2013-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.02.1994 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 28.02.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-04-25 do dziś
2-01.02.2003 R. -ZMIENIONO § 1, § 2, § 4 -15.04.2003 R. ZMIENIONO § 12003-04-18 do dziś
34.09.2007 R. ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-23 do dziś
431.12.2009 R., ZMIENIONO § § 1, 2, 3, 4, 5 I 11 UMOWY SPÓŁKI2010-03-19 do dziś
526.05.2011 R.-ZMIANA § 12011-06-03 do dziś
628.04.2014 - ZMIENIONO § 12014-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWSKI2001-04-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAZIMIERZ2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUZARSKI2001-04-25 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-25 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUZARSKI2001-04-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUZARSKI2001-04-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUZARSKI2001-04-25 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWSKI2001-04-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAZIMIERZ2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-19 do dziś
247 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-19 do dziś
395 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2010-03-19 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-03-19 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-19 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-19 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-19 do dziś
861 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-03-19 do dziś
966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-09-08 do dziś
1047 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2001 R.-31.12.2001 R.2003-01-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 28.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-04-25 do dziś
5data złożenia 09.02.2006 okres ROK 20052006-02-20 do dziś
6data złożenia 30.04.2007 okres ROK 20062007-05-14 do dziś
7data złożenia 07.05.2009 okres ZA ROK 20082009-06-17 do dziś
8data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
9data złożenia 29.04.2011 okres ZA 2010 R.2011-05-24 do dziś
10data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres ZA 2012 ROK2013-05-28 do dziś
12data złożenia 31.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
15data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-02-20 do dziś
2ROK 20062007-05-14 do dziś
3ZA ROK 20082009-06-17 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
5ZA 2010 R.2011-05-24 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-10 do dziś
7ZA 2012 ROK2013-05-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów