„PGOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000009858
Numer REGON: 351284712
Numer NIP: 6751043823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390436/22/652]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 351284712 NIP 67510438232010-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PGOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2003-11-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze RHB 560052001-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO nr domu 12 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-666 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.05.1997 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZED NOTARIUSZEM EWĄ ŻOCHOWSKĄ ZALEWSKĄ. NR REP. 2651/972001-05-24 do dziś
227.03.2001. REP A 2590/2001 WIKTOR BOŁDOK Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. M. BOŁDOK, W.BOŁDOK, A.MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ W WARSZAWIE, UL. WILCZA 28/1 – ZMIANA PKT 24 UMOWY, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI2001-06-25 do dziś
320.08.2001. NR REP. NOT. A 7230/2001, PRZED NOTARIUSZEM HELENĄ SZYMCZYK-GRABIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ R. BORZEMSKI, L. BORZEMSKI, H. SZYMCZYK-GRABIŃSKA PL. SOLNY 13, WROCŁAW. ZMIANY DOTYCZĄ: PAR. 2, PAR. 6-30, DODANO PAR. 31.2001-09-18 do dziś
413.11.2003 R., REP. A NR 5022/2003, NOTARIUSZ BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MOKOTOWSKA 45 LOK. 2 W WARSZAWIE; ZMIENIONO §§ 2, 7, 92003-11-25 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 18 GRUDNIA 2003 R., REP. A NR 6302/2003, SPORZĄDZONY PRZEZ BEATĘ TURKOT-NOTARIUSZA W WARSZAWIE, W JEJ KANCELARII PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 45 LOK. 2, W PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI DODANO UST. 2, ZMIENIONO PAR. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31; SKREŚLONO NUMERACJĘ ROZDZIAŁÓW V I VI, USTALAJĄC, IŻ STANOWIĆ ONE BĘDĄ PODROZDZIAŁY, DOTYCHCZASOWE ROZDZIAŁY VII I VIII OZNACZA SIĘ NUMERAMI V I VI.2004-01-10 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 KWIETNIA 2006 ROKU PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE BEATĄ TURKOT, REP. A NR 1480/2006, ZMIANA PARAGRAFU 9 UMOWY SPÓŁKI.2006-05-02 do dziś
727.01.2010 R. AKT NOTARIALNY NOT. HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ KN W WARSZAWIE REP. A 406/2010 ZM. § 7 UST. 12010-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNOLD2004-01-10 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JERZY2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2006-05-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKI2004-01-10 do dziś
2. ImionaFILIP JÓZEF2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2006-05-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERAMENT HOLDINGS LIMITED2015-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2015-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PREZES LUB VICE PREZES ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAND2003-11-25 do dziś
2. ImionaPATRICK2003-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-16 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-16 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-02-16 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-16 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-16 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-16 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-16 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-02-16 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-02-16 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2000. -31.05.2001 data złożenia 10.10.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.06.2000. -31.05.2001 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2000. -31.05.20012001-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.06.2001 -31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2001 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2001 -31.12.20022003-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-07-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-04 do dziś
5data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-02 do dziś
6data złożenia 18.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-23 do dziś
7data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
8data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
9data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-13 do dziś
10data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
11data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
12data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
13data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
14data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
15data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
16data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
17data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
18data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
19data złożenia 17.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
20data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
21data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-07-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-05-02 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-05-23 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów