„BOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000009769
Numer REGON: 691525380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-10-25
Sygnatura akt[RDF/358709/21/897]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP6915253802001-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr. w rejestrze 22912001-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina LUBENIA miejscowość LUBENIA2001-05-08 do dziś
2. Adresnr. domu 618 miejscowość LUBENIA kod pocztowy 36-042 poczta LUBENIA kraj POLSKA 2001-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2000R.-NOT.ALICJA MĄKOSZ,KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA MĄKOSZ,ANNA MOSSOŃ,35-025 RZESZÓW,UL.JAGIELLOŃSKA 9 REP.8597 Z 2000 PARAGRAF 7 UST.1,PARAGRAF 8,PARAGRAF 122001-05-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2005 R. REP. A NR 9340 Z 2005 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALICJĘ MĄKOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. JAGIELLOŃSKA 9 ZMIANIE ULEGŁ PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 21 DO 29.2005-11-29 do dziś
330.11.2006 R. REP. A NR 2867/2006, NOTARIUSZ ANNA KATARZYNA CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. RYNEK 7 W PAR. 7 DODANO PKT 30-40.2006-12-22 do dziś
415.04.2008 R. REP. A NR 1164/2008, NOTARIUSZ ANNA KATARZYNA CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. RYNEK 7 -ZMIANIE ULEGŁ PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 41 DO 57.2008-04-30 do dziś
528.12.2009 R. REP. A NR 3535/2009, NOTARIUSZ ANNA KATARZYNA CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL.RYNEK 7 ZMIANA PAR. 72010-01-11 do dziś
617.07.2014 R., REP. A NR 1362/2014, NOTARIUSZ ANNA KATARZYNA CHMIEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, UL. BALDACHÓWKA 3/3, 35-061 RZESZÓW, ZMIANA PAR. 1, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 20, PAR. 22, PAR. 24, PAR. 29 UMOWY SPÓŁKI.2014-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2015-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2334 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.334.000,00 ZŁ2020-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BOMEX” G.BOMBA,J.BOMBA SPÓŁKA JAWNA2001-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2510000 PLN2001-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12505400 PLN2001-05-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZESEM ZARZĄDU.2014-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBA2001-05-08 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2001-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-11 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-11 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-11 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-01-11 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-11 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-10-27 do dziś
717 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2014-10-27 do dziś
820 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2014-10-27 do dziś
920 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2014-10-27 do dziś
1046 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBRACHUNKOWY 2000 data złożenia 20.03.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBRACHUNKOWY 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20002001-05-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-29 do dziś
6data złożenia 26.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-31 do dziś
7data złożenia 23.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
8data złożenia 23.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
9data złożenia 01.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
10data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
11data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
12data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
13data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
14data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
15data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
16data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
17data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
18data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
19data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
20data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
21data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-05-31 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY - SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH nr V GR 22/18 data 09.04.20192019-06-28 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2019-06-28 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów