FIRMA HANDLOWA „MISTRAL” SPÓŁKA JAWNA ZOFIA I MIROSŁAW MICHALAK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000009482
Numer REGON: 430549530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-03-15
Sygnatura akt[RDF/472520/23/481]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP4305495302006-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MISTRAL” SPÓŁKA JAWNA ZOFIA I MIROSŁAW MICHALAK2020-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina KONOPNICA miejscowość TERESZYN2014-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość TERESZYN nr domu 4B kod pocztowy 21-030 poczta MOTYCZ kraj POLSKA 2014-04-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MISTRAL.LUBLIN.PL2014-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA 14.11.1992R. TEKST JEDNOLITY Z DNIA 30.03.2001R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2001-04-25 do dziś
201.04.2014 R. - ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 8, SKREŚLONO PAR. 5 I PAR. 5A2014-04-18 do dziś
304.01.2016 R. - ZMIANA PREAMBUŁY (DANE AKTUALNYCH WSPÓLNIKÓW); ZMIANA § 4, § 5, § 6, § 7 UMOWY SPÓŁKI2016-03-04 do dziś
415.02.2019 R., ZMIANA § 82019-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13 MARCA 2001R.2001-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „MISTRAL” SPÓŁKA CYWILNA2001-04-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-25 do dziś
3. Numer w rejestrze213012001-04-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI WLUBLINIE MIEJSKI INSPEKTORAT EWIDENCJI GOSPODARCZEJ2001-04-25 do dziś
5. Numer REGON4305495302001-04-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2001-04-25 do dziś
2. ImionaZOFIA2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2001-04-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WIKTOR2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-03-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO PRZEZ WSPÓLNIKÓW ZGODNIE ZPAR. 8A UMOWY SPÓŁKI.2001-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2001-04-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WIKTOR2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2001-04-25 do dziś
2. ImionaZOFIA2001-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-03-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2016-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-03-04 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-03-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 25.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-04-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-05-31 do dziś
4data złożenia 28.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-12 do dziś
5data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-30 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-08 do dziś
7data złożenia 25.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-01 do dziś
8data złożenia 25.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-08 do dziś
9data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
10data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
11data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-03 do dziś
12data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
13data złożenia 18.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
14data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-29 do dziś
15data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-28 do dziś
16data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
17data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
18data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
19data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
20data złożenia 21.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
21data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-08 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów