„INTECH” A.A. KRAMARCZYK SPÓŁKA JAWNA AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000009278
Numer REGON: 350559035
Numer NIP: 6790025723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-04-03
Sygnatura akt[RDF/478195/23/942]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505590352001-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTECH” A.A. KRAMARCZYK SPÓŁKA JAWNA AGENCJA TECHNICZNO-HANDLOWA2001-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość BRZEZIE2004-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEZIE ulica SZLACHECKA nr domu 1 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA 2010-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„INTECH” A.A. KRAMARCZYK SPÓŁKA JAWNA AGENCJA TECHNICZOHANDLOWA, ODDZIAŁ KRAKÓW2001-04-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GRODZKI KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-04-26 do dziś
3. Adresulica OŚ. WITKOWICE NOWE nr. domu 56 kod pocztowy 31-234 poczta KRAKÓW 2001-04-26 do dziś
21. Firma oddziału„INTECH” A.A. KRAMARCZYK SPÓŁKA JAWNA AGENCJA TECHNICZNOHANDLOWA, ODDZIAŁ BYDGOSZCZ2001-04-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2001-04-26 do dziś
3. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica NIKLOWA nr domu 4 kod pocztowy 85-453 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-12-08 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA DNIA 30 CZERWCA 1992 ROKU2001-04-26 do dziś
221.10.2004 ROKU -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ANEKS Z DNIA 21.10.2004 ROKU -PAR. 3 ZMIANA TREŚCI.2004-10-28 do dziś
3DNIA 21 MAJA 2007 ROKU UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2007 -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 62007-06-21 do dziś
418 STYCZNIA 2010 R. ZMIANA PREAMBUŁY I § 3 PKT 22010-02-10 do dziś
5DNIA 01 GRUDNIA 2010 ROKU, ZMIANA § 6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2011-01-21 do dziś
601.05.2015 ROKU WE WSTĘPIE SKREŚLA SIĘ SŁOWA OKREŚLAJĄCE STRONY UMOWY, ZMIENIONO: § 7, § 10, § 11, § 14, § 202015-07-10 do dziś
727.07.2020 R. - ZMIANA §6 UMOWY2020-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 26 LUTEGO 2001 ROKU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „INTECH” O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAGENCJA TECHNICZNO-HANDLOWA „INTECH” SP.C. A. KRAMARCZYK, A. PODKOWA-KRAMARCZYK2001-04-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-26 do dziś
3. Numer w rejestrze6618/II/92-P2001-04-26 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAMARCZYK2001-04-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2001-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODKOWA KRAMARCZYK2001-04-26 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2001-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFMK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000545945 2015-07-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2001-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODKOWA KRAMARCZYK2001-04-26 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2001-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAMARCZYK2001-04-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2001-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFMK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000545945 2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-01-21 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-01-21 do dziś
346 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2011-01-21 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-01-21 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-01-21 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-21 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-01-21 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-21 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 03.02.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-02-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 23.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
5data złożenia 30.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-13 do dziś
6data złożenia 03.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-01 do dziś
7data złożenia 08.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-12 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
9data złożenia 15.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-30 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres 2011 R.2012-07-06 do dziś
11data złożenia 20.08.2013 okres 2012 ROK2013-09-09 do dziś
12data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
14data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
15data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
16data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
17data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
18data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
19data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
20data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
21data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
22006 ROK2007-09-13 do dziś
32007 ROK2008-07-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
601.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-02-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
52006 ROK2007-09-13 do dziś
62007 ROK2008-07-01 do dziś
72008 ROK2009-06-12 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
92010 ROK2011-06-30 do dziś
102011 R.2012-07-06 do dziś
112012 ROK2013-09-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów