FIRMA HANDLOWA „ROLNIK” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000009208
Numer REGON: 003491180
Numer NIP: 6350001345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu72Data dokonania wpisu2023-05-25
Sygnatura akt[RDF/490374/23/645]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ROLNIK” SPÓŁKA JAWNA2001-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2001-05-07 do dziś
2. Adreskod pocztowy 43-190 2001-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 18.10.1991 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 23.03.2001 R.2001-05-07 do dziś
215.06.2001-PAR. 62001-12-19 do dziś
309.12.2009 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2010-02-08 do dziś
430.08.2021 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW - ZMIENIONO § 6 I § 9 UMOWY SPÓŁKI2021-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLNIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaJÓZEF FABIAN2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBNIAK2001-05-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 300.000,00 ZŁ OBAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2021-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLNIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaJÓZEF FABIAN2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBNIAK2001-05-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-08 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-08 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-08 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-02-08 do dziś
546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-02-08 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-10-07 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 05.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-12-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-18 do dziś
5data złożenia 15.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-28 do dziś
6data złożenia 02.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
7data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-20 do dziś
8data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
9data złożenia 04.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-14 do dziś
10data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
11data złożenia 09.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
12data złożenia 25.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
13data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
14data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
15data złożenia 03.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
16data złożenia 23.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
17data złożenia 27.01.2014 okres 01.01.2012-31.12.20122014-02-05 do dziś
18data złożenia 06.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
19data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-10 do dziś
20data złożenia 04.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
21data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
22data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
23data złożenia 06.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
24data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
25data złożenia 18.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
26data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
27data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
28data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
29data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-30 do dziś
30data złożenia 10.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
31data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
32data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
33data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
34data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
35data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
36data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
37data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
38data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-04-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-20 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-14 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
1101.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
1301.01.2012-31.12.20122014-02-05 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
15OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-10 do dziś
16OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
17OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
18OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
19OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
20OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
21OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
22OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
23OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
24OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
25OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-30 do dziś
26OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
27OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
28OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
29OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
30OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
31OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
32OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
33OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
34OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-14 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-04-28 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-05-20 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-01-14 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-04-13 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
1101.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
1201.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
1301.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
1401.01.2012 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
1501.01.2012-31.12.20122014-02-05 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
17OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-10 do dziś
18OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
19OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
20OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-09 do dziś
21OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
22OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
23OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
24OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
25OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
26OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
27OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-30 do dziś
28OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
29OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
30OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
31OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
32OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
33OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
34OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
35OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
36OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów