FIRMA HANDLOWA „ISKRA” SPÓŁKA JAWNA KACZKOWSCY

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000008817
Numer REGON: 930712717
Numer NIP: 9111005175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-02
Sygnatura akt[RDF/493284/23/696]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930712717 NIP 91110051752007-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ISKRA” SPÓŁKA JAWNA KACZKOWSCY2016-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2001-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica KRZYWOUSTEGO nr domu 31 nr lokalu B kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2010-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.03.2001R.2001-04-20 do dziś
215.03.2005 R. ROZSZERZONY §2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2005-03-22 do dziś
330.12.2005 R., ROZSZERZONY § 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2006-01-06 do dziś
413.05.2008 R., ZMIANA § 3 PKT 1, § 3 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-08-05 do dziś
530.04.2015 R. - ZMIENIONO § 3. 04.05.2015 R. - ZMIENIONO § 3.2016-03-30 do dziś
620.07.2016 R. - ZMIENIONO: § 1 UMOWY2016-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKA2016-03-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKI2016-03-30 do dziś
2. ImionaKAROL2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2016-03-30 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKA2016-03-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2016-03-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. KAŻDY PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (PROKURA SAMOISTNA)2001-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKA2016-03-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-07 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-09-07 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-09-07 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-09-07 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-07 do dziś
646 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-09-07 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2016-09-07 do dziś
846 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2016-09-07 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2016-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20.04.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 22.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 20.04.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 23.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-04-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 11.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 25.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
5data złożenia 19.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-08 do dziś
6data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-28 do dziś
7data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-14 do dziś
8data złożenia 16.04.2009 okres 2008 ROK2009-04-24 do dziś
9data złożenia 19.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
10data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
11data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
12data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-25 do dziś
13data złożenia 28.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-07 do dziś
14data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-30 do dziś
15data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
16data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-14 do dziś
42008 ROK2009-04-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-03-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów