REGA - SWEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000008542
Numer REGON: 012727626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2013-05-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/20841/13/517]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012727626 NIP 52519686642009-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREGA SWEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 510922001-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ELEKTORALNA nr domu 4/6 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-139 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuREGA -SWEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PŁOTACH SOWNO, GMINA PŁOTY 72-310, PŁOTY2009-12-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina PŁOTY miejscowość SOWNO2009-12-30 do dziś
3. Adresmiejscowość SOWNO kod pocztowy 72-310 poczta PŁOTY kraj POLSKA 2009-12-30 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.1997 R.KANCELARIA NOTARIALNA EDWARD PODGÓRSKI AL.SOLIDARNOŚCI 75/35 00-390 WARSZAWA. REPERTORIUM A NR 4894/97. ZMIANY REPERTORIUM A NR 200/2001 R. W PAR. 7 DODAJE SIĘ PUNKT 8 W BRZMIENIU: „8. PRODUKCJA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I MEDYCZNEGO”2001-04-30 do dziś
223.12.2003 R., REP. A NR 5375/2003, NOTARIUSZ MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD KANCELARIA NOTARIALNA UL. WARECKA 4/6 LOK.56, WARSZAWA ZMIANA: §9, §10, §11, §18, §19, §222004-03-17 do dziś
304-03-2009, WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA, WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZE -SPÓŁKA CYWILNA, UL. PAŃSKA 73,00-834 WARSZAWA, REP. A NR 745/2009 ZMIANA § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17 UMOWY SPÓŁKI WYKREŚLENIE OD § 18 DO § 22 UMOWY SPÓŁKI USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2009-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2009-03-18 do dziś
2. ImionaSUSANNE2009-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.834.000 ZŁOTYCH2010-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1834000,00 ZŁ2010-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000 PLN2001-04-30 do dziś
230000,00 PLN2004-03-17 do dziś
316000,00 ZŁ2006-02-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSKELA2013-05-27 do dziś
2. ImionaJUHA PETRI2013-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-27 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2009-03-18 do dziś
216 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-03-18 do dziś
316 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2009-03-18 do dziś
416 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2009-03-18 do dziś
516 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-03-18 do dziś
616 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-03-18 do dziś
716 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-03-18 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-03-18 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-03-18 do dziś
1043 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-03-18 do dziś
1141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-03-18 do dziś
1242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-03-18 do dziś
1342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-03-18 do dziś
1442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-03-18 do dziś
1542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-03-18 do dziś
1642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-03-18 do dziś
1742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-03-18 do dziś
1842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-18 do dziś
1943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-03-18 do dziś
2043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-03-18 do dziś
2143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-03-18 do dziś
2243 31 Z TYNKOWANIE2009-03-18 do dziś
2343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-03-18 do dziś
2443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-03-18 do dziś
2543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-03-18 do dziś
2643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-03-18 do dziś
2743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-03-18 do dziś
2843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-18 do dziś
2946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-03-18 do dziś
3046 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-03-18 do dziś
3146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-03-18 do dziś
3246 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2009-03-18 do dziś
3346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-03-18 do dziś
3446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-03-18 do dziś
3546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-03-18 do dziś
3647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-18 do dziś
3749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-03-18 do dziś
3852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-03-18 do dziś
3952 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2009-03-18 do dziś
4052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-03-18 do dziś
4152 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-03-18 do dziś
4255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-03-18 do dziś
4356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-03-18 do dziś
4468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-03-18 do dziś
4573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-03-18 do dziś
4673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-03-18 do dziś
4773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-03-18 do dziś
4873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-03-18 do dziś
4973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-03-18 do dziś
5074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-18 do dziś
5177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-03-18 do dziś
5277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-18 do dziś
5377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-18 do dziś
5410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 27.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 27.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 27.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 27.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 3. okres za jaki złożono dokument 2002 3. okres za jaki złożono dokument 2003 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-05-30 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
3data złożenia 26.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
4data złożenia 25.09.2008 okres 2007 ROK2008-12-03 do dziś
5data złożenia 05.03.2009 okres 2008 ROK2009-04-21 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
32007 ROK2008-12-03 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-04-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
22007 ROK2008-12-03 do dziś
3ZA 2008 ROK2009-04-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów