APTEKA ZABOBRZE ANIELA MAKIELA, MANFRED MAKIELA, MONIKA BARBARA MAKIELA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000008479
Numer REGON: 231080218
Numer NIP: 6111008189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-09-27
Sygnatura akt[RDF/563960/23/405]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 231080218 NIP 61110081892007-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZABOBRZE ANIELA MAKIELA, MANFRED MAKIELA, MONIKA BARBARA MAKIELA SPÓŁKA JAWNA2001-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2003-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2001-04-20 do dziś
2. Adresulica OGINSKIEGO nr. domu 1 B miejscowość JELENIA GÓRA kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2001-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE2001-04-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2001-04-20 do dziś
3. Adresulica RÓŻYCKIEGO nr. domu 4 kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA 2001-04-20 do dziś
21. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE SZPITAL2001-04-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2001-04-20 do dziś
3. Adresulica OGINSKIEGO nr. domu 6 nr. lokalu 101 kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA 2001-04-20 do dziś
31. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE PRZYCHODNIA2001-04-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2001-04-20 do dziś
3. Adresulica OGINSKIEGO nr. domu 1 B kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA 2001-04-20 do dziś
41. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE KIEPURY2003-06-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2003-06-03 do dziś
3. Adresulica KIEPURY nr domu 77 nr lokalu 1 miejscowość JELENIA GÓRA kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA 2003-06-03 do dziś
51. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE PASTYLKA2005-04-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2005-04-29 do dziś
3. Adresulica KOMEDY TRZCIŃSKIEGO nr domu 12 miejscowość JELENIA GÓRA kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA 2005-04-29 do dziś
61. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE MYSŁAKOWICE2007-04-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina MYSŁAKOWICE miejscowość MYSŁAKOWICE2007-04-19 do dziś
3. Adresmiejscowość MYSŁAKOWICE ulica JELENIOGÓRSKA nr domu 37 kod pocztowy 58-533 poczta MYSŁAKOWICE kraj POLSKA 2007-04-19 do dziś
71. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE -MAJOWA2012-04-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2012-04-24 do dziś
3. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica 1-GO MAJA nr domu 6 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2012-04-24 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.2001 R.2001-04-20 do dziś
219 KWIETNIA 2005 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 5 PKT 3, § 6 PKT B I C ORAZ DODANIE W § 6 PKT D, E, F, G ORAZ W CZĘŚCI WSTĘPNEJ, ZAWIERAJĄCEJ ADRESY WSPÓLNIKÓW.2005-04-29 do dziś
3ZMIENIONO TREŚĆ § 9 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-19 do dziś
401.06.2013 ROKU - ZMIENIONO TREŚĆ § 8 PKT 1 PRZEZ DODANIE PKT 4A, 4B, § 9 I § 10 PRZEZ DODANIE PKT 3 ORAZ ZMIENIONO DANE WSPÓLNIKÓW.2013-07-29 do dziś
515.07.2013 R., ZMIENIONO TREŚĆ §6 PRZEZ DODANIE PKT H-J2013-09-18 do dziś
601.04.2014 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 PRZEZ DODANIE PKT. K, L.2014-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIELA2001-04-20 do dziś
2. ImionaANIELA2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-20 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIELA-BUCZEK2006-05-23 do dziś
2. ImionaMONIKA BARBARA2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2006-05-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2006-05-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2013-07-29 do dziś
2. ImionaROBERT2013-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-05-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY - KAŻDY WSPÓLNIK Z OSOBNA2013-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIELA2001-04-20 do dziś
2. ImionaANIELA2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIELA-BUCZEK2006-05-23 do dziś
2. ImionaMONIKA BARBARA2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2013-07-29 do dziś
2. ImionaROBERT2013-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-04-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-27 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-09-18 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-05-23 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-16 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-16 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-16 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 DO 31.12.2000 data złożenia 19.03.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.1997 DO 31.12.19972001-04-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2005 R. data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2005 R.2005-04-29 do dziś
4data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-23 do dziś
5data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-19 do dziś
6data złożenia 31.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-05 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
8data złożenia 21.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-27 do dziś
9data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
10data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
11data złożenia 14.02.2013 okres 2012 R.2013-03-19 do dziś
12data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
13data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
14data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
16data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
17data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
18data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
19data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
20data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
21data złożenia 27.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
82012 R.2013-03-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów