FIRMA HANDLOWA BAZA SZEJKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000008466
Numer REGON: 190313467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501356/23/969]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2012-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 14 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2012-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20-03-2001R2001-04-23 do dziś
201.09.2002 R. ZMIANA PAR. 2, PAR. 4, PAR. 7, PAR. 8, I PAR. 9 I PAR. 102002-10-04 do dziś
302.01.2003 ROK ZMIANA PAR. 4, PAR. 7 I PAR. 9 UMOWY.2003-02-05 do dziś
4DNIA 09.12.2009 ZMIANA PAR. 5 I 9 UMOWY SPÓŁKI2009-12-31 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 23-07-2012, ZMIANA PAR. 3, 7 I 9 UMOWY2012-08-08 do dziś
6KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOT. ZOFIA GŁODOWSKA I NOT. RYSZARD GŁODOWSKI GDAŃSK UL. JAŚKOWA DOLINA 8/4 A REPERTORIUM A NR 567/2013 ZMIANA UMOWY SPOŁKI - § 4 UMOWY.2014-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA CYWILNA OD 09.12.1993 R PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA ART. 26 PAR. 4 KSH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z 20.03.2001 R.2001-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „BAZA” G.SZEJKO & C.KAMIŃSKI S.C.2001-04-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-23 do dziś
3. Numer w rejestrze480692001-04-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI GDAŃSK2001-04-23 do dziś
5. Numer REGON1903134672001-04-23 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEJKO2001-04-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEJKO KOTLAREK2009-12-31 do dziś
2. ImionaMARTA JOANNA2002-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-10-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEJKO2012-08-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-08-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ GRZEGORZ SZEJKO. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASODĄWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM JEKIEGOKOLWIEK PRZEDSIĘBIORSTWA USTANAWIANIA I ODWOŁYWANIA PROKURY2002-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEJKO2001-04-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-31 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-12-31 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-12-31 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-31 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-31 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-12-31 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-12-31 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-12-31 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-12-31 do dziś
1047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2009 okres 2004 ROK2009-12-31 do dziś
2data złożenia 17.12.2009 okres 2005 ROK2009-12-31 do dziś
3data złożenia 17.12.2009 okres 2006 ROK2009-12-31 do dziś
4data złożenia 17.12.2009 okres 2007 ROK2009-12-31 do dziś
5data złożenia 17.12.2009 okres 2008 ROK2009-12-31 do dziś
6data złożenia 22.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-29 do dziś
7data złożenia 30.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-08 do dziś
8data złożenia 20.12.2013 okres 2012 R.2014-02-06 do dziś
9data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
10data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11data złożenia 28.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
12data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-30 do dziś
13data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2009-12-31 do dziś
22005 ROK2009-12-31 do dziś
32006 ROK2009-12-31 do dziś
42007 ROK2009-12-31 do dziś
52008 ROK2009-12-31 do dziś
62009 ROK2010-06-29 do dziś
72011 ROK2012-08-08 do dziś
82012 R.2014-02-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów