CST JANICCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000008450
Numer REGON: 490715498
Numer NIP: 7341908709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/391587/22/556]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP4907154982001-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCST JANICCY SPÓŁKA JAWNA2021-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2001-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica SIKORSKIEGO nr domu 2-4 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2006-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ „CST” S.C. W NOWYM SĄCZU Z DNIA 11 II 1997 R., ZMIANA-ANEKS DO UMOWY S.C. Z DNIA 14 V 1999 R.; ZMIANA ANEKS PAR.2 UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 5 VIII 1999 R.; UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 27 III 2001 R. -TEKST JEDNOLITY2001-04-18 do dziś
231.08.2002 ROK - ANEKS DO UMOWY Z DNIA 27.03.2001 ROKU, ZMIANA: PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 102002-12-31 do dziś
331.10.2005 R. ZMIENIONO § 6;2006-02-20 do dziś
422.03.2006 R. -ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2006-04-12 do dziś
526.09.2006 R -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, TEKST JEDNOLITY W ZAŁĄCZENIU2006-10-10 do dziś
621.10.2008 R. ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2008-11-27 do dziś
720.11.2009 R. -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-02-23 do dziś
819.03.2021 R. - ZMIANA: § 2, § 6, § 7 UST. 1, § 9, § 10, § 11 UMOWY SPÓŁKI2021-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 27 II 2001 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „CST” PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ, UCHWALAJĄC JEDNOLITY TEKS STATUTU2001-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCST -SPÓŁKA CYWILNA W NOWYM SĄCZU2001-04-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-18 do dziś
3. Numer w rejestrze116872001-04-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2001-04-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-18 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2021-04-14 do dziś
2. ImionaKONSTANCJA2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK SPÓŁKI KRYSTYNA JANICKA ORAZ PROKURENT ARTUR JANICKI MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMOISTNIE. WSPÓLNICZKA KONSTANCJA JANICKA JEST WYŁĄCZONA Z REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2021-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2001-04-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJANICKI2002-12-31 do dziś
2. ImionaARTUR2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2002-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-23 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-02-23 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-02-23 do dziś
495 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-02-23 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-02-23 do dziś
633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-02-23 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-02-23 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-02-23 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-23 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 10.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R2005-07-28 do dziś
3data złożenia 02.01.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-22 do dziś
4data złożenia 04.09.2007 okres 2006 R.2007-09-14 do dziś
5data złożenia 27.01.2011 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2011-02-10 do dziś
6data złożenia 27.01.2011 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2011-02-10 do dziś
7data złożenia 27.01.2011 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2011-02-10 do dziś
8data złożenia 18.10.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-30 do dziś
9data złożenia 18.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-30 do dziś
10data złożenia 23.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
12data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-22 do dziś
22006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2011-02-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2011-02-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2011-02-10 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-30 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów