„BUSPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000008426
Numer REGON: 472876850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283672/21/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP4728768502001-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-04-23 do dziś
2. Adresulica JARACZA nr. domu 72 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 90-251 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2001-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 29 GRUDNIA 2000 R. SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM CZARNECKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 148/150 (REPERTORIUM A NR 7078/2000), SPROSTOWANA W ZAKRESIE PAR. 6 AKTEM NOTARIALNYM Z 4 KWIETNIA 2001 R. (REPERTORIUM A NR 1832/2001) SPORZĄDZONYM PRZEZ WYMIENIONEGO NOTARIUSZA.2001-04-23 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.09.2001 R. SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W ŁODZI PRZY AL. KOŚCIUSZKI 80/82 (REPERTORIUM A NR 3122/2001). ZMIENIONO PARAGRAFY: 8, 9, 10, 15, 16, 19, 25.2001-10-16 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 3 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.03.2002 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ RADOSŁAWA KANIECKIEGO, REP. A NR 878/02, ZMIENIONO TREŚĆ § 8 UMOWY SPÓŁKI.2003-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRAB2003-09-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2003-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 3.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 374.000 ZŁ2003-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego374000,00 PLN2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1770000,00 PLN2001-10-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT2020-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2020-10-22 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2020-10-22 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-22 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-22 do dziś
579 11 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY LĄDOWYCH2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 11.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-02 do dziś
3data złożenia 16.06.2009 okres 2003 ROK2009-08-31 do dziś
4data złożenia 16.06.2009 okres 2004 ROK2009-08-31 do dziś
5data złożenia 16.06.2009 okres 2005 ROK2009-08-31 do dziś
6data złożenia 16.06.2009 okres 2006 ROK2009-08-31 do dziś
7data złożenia 16.06.2009 okres 2007 ROK2009-08-31 do dziś
8data złożenia 16.06.2009 okres 2008 ROK2009-08-31 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
10data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-27 do dziś
12data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-18 do dziś
13data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
17data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
20data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12003 ROK2009-08-31 do dziś
22004 ROK2009-08-31 do dziś
32005 ROK2009-08-31 do dziś
42006 ROK2009-08-31 do dziś
52007 ROK2009-08-31 do dziś
62008 ROK2009-08-31 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
92011 ROK2012-07-27 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-02 do dziś
32003 ROK2009-08-31 do dziś
42004 ROK2009-08-31 do dziś
52005 ROK2009-08-31 do dziś
62006 ROK2009-08-31 do dziś
72007 ROK2009-08-31 do dziś
82008 ROK2009-08-31 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
112011 ROK2012-07-27 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-18 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZED NOTARIUSZEM RADOSŁAWEM KANIECKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI PRZY AL. KOŚCIUSZKI 80/82 (REP. A NR 719/2003)2003-05-16 do dziś
AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 6212/2013, NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE2013-11-27 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁĄ Z DNIA 17.03.2003 R., NOT. R. KANIECKI, KN W ŁODZI, REP. A NR 948/2003 UCHYLONO UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z 25.02.2003 R.2003-09-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEŻELI JEST KILKU LIKWIDATORÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2003-05-16 do dziś
LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2013-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDRAB2013-11-27 do dziś
2. ImionaROMAN PAWEŁ2013-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 6212/2013, NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE2013-11-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów