PRAXIMA KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000008388
Numer REGON: 356301355
Numer NIP: 6282003661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[RDF/319700/21/339]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP3563013552004-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRAXIMA KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA2019-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBINIA ulica UL. DWORCOWA nr domu 2 kod pocztowy 32-540 poczta TRZEBINIA kraj POLSKA 2019-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.04.2001 ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ DOMAGALSKI KANCELARIA NOTARIALNA J. GREGUŁA I T. KOT S.C. REPERTORIUM A NR 4189/20012001-05-22 do dziś
229-01-2003, REP. A NR 429/03 NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH NR 207 PAR. 1, PAR. 5, UST. 1, PAR. 5 UST. 3, PAR. 5 UST. 7, PAR. 5 UST. 9, PAR. 5 UST. 10, PAR. 5 UST. 11, PAR. 5 UST. 20, PAR. 5 A, PAR. 7 UST. 8, PAR. 8 UST. 2, PAR. 8 UST. 3, PAR. 8 UST. 4, PAR. 8 UST. 5, PAR. 8 UST. 12,2003-02-13 do dziś
328.07.2008 RZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 4, PAR. 5 UST. 1, PAR. 5 UST. 3 LIT. G, PAR. 5 UST. 8, PAR. 5A UST. 2, PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 3, PAR. 8 UST. 4, PAR. 8 UST. 11 DODANO DO PAR. 8 NOWE USTĘPY NUMER 5-6 I 23 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ BEATĘ BARANOWSKĄ-SEWERYN Z KAN. NOT. WE WROCŁAWIU, REP A NR 13150/20082008-09-11 do dziś
429.02.2012 R., REP. A NR 2717/2012, TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2012-03-30 do dziś
515.05.2018 R. - REPERTORIUM A NR 3595/2018, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIANA: § 5 UST. 3 LIT. G), § 5A UST. 2, § 5A UST. 15, § 5A UST. 16, § 5A UST. 17, § 5A UST. 18, § 7, § 8 UST. 3, § 8 UST. 4, § 8 UST. 6, § 8 UST. 7, WYKREŚLENIE § 8 UST. 25 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2018-06-05 do dziś
615.05.2018 R., REP. A NR 3595/2018, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. ZMIANA: § 5 UST.1, § 5 UST.3 LIT.G ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2018-10-09 do dziś
718.12.2018 R. - REP. A NR 8967/2018, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO: § 2, § 5 UST. 1, § 5A UST. 2 LIT. B, § 5A UST. 15, § 5A UST. 16, § 5A UST. 17, § 5A UST. 18, DODANO W § 5 UST. 3 LIT. H ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-02-19 do dziś
830.09.2019R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 5A, PAR. 7 UST. 8 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA TKACZYŃSKIEGO, Z KAN. NOT. WE WROCŁAWIU REP. A NR 6755/2019.2019-10-21 do dziś
910.03.2020 R., NOTARIUSZ. ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. ŚLĘŻNA 118, REP. A NR 1522/2020 - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKST JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2020-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2761531552013-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000005901 2013-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.878 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.390.200,00 ZŁ2018-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„IMPEL” SPÓŁKA AKCYJNA2019-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0063188492019-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000004185 2019-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.922 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.829.800,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego14220000,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1568800, 00 PLN2003-02-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU.2019-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMEREKA2021-03-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2018-11-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-30 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARGUT2001-05-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2001-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOSIŃSKI2021-03-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-03-01 do dziś
21. NazwiskoREMBIKOWSKI2021-03-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-03-01 do dziś
31. NazwiskoKASPROWICZ2021-03-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-03-01 do dziś
41. NazwiskoFILIPIAK2021-03-01 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-03-01 do dziś
51. NazwiskoKALISZ2021-03-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-03-01 do dziś
61. NazwiskoMAKUSZYŃSKA2021-04-15 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-04-15 do dziś
71. NazwiskoŻURAKOWSKI2021-04-15 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MARCIN2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-03-30 do dziś
281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-03-30 do dziś
381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-03-30 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-03-30 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-30 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-30 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-03-30 do dziś
846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-03-30 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-30 do dziś
1096 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2018-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 18.05.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 18.05.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 18.05.2001 -31.12.20012002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R2004-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-28 do dziś
5data złożenia 23.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-30 do dziś
6data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-04-26 do dziś
7data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 ROK2008-06-10 do dziś
8data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
9data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
10data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-14 do dziś
11data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
12data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
13data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
15data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
16data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
17data złożenia 18.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
20data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-06-14 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-30 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 ROK2007-04-26 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 ROK2008-06-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R2004-06-23 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-05-30 do dziś
401.01.2006-31.12.2006 ROK2007-04-26 do dziś
501.01.2007-31.12.2007 ROK2008-06-10 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-06-14 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-03-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI PRAXIMA HOTEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU „KRAKPOL” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PRAXIMA HOTEL SERWIS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ALWERNII JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 I ART. 506 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRAXIMA HOTEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29.02.2012 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „KRAKPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29.02.2012 R.2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów