KONSORCJUM FIRM DYSTRYBUCYJNYCH „KRZYSZTOF” KRZYSZTOF CZERKAWSKI, DOROTA LORKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000008292
Numer REGON: 930751433
Numer NIP: 8991022514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-05-25
Sygnatura akt[RDF/490578/23/274]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP9307514332005-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKONSORCJUM FIRM DYSTRYBUCYJNYCH „KRZYSZTOF” KRZYSZTOF CZERKAWSKI, DOROTA LORKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2005-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WILCZA nr domu 27 kod pocztowy 50-429 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
13. Adresulica TĘCZOWA nr. domu 83 kod pocztowy 53-603 poczta WROCŁAW 2001-05-07 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „KRZYSZTOF” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF CZERKAWSKI, DOROTA LORKIEWICZ FILIA NR 2 WE WROCŁAWIU2001-05-07 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „KRZYSZTOF” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF CZERKAWSKI, DOROTA LORKIEWICZ FILIA NR 3 WE WROCŁAWIU2001-05-07 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „KRZYSZTOF” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF CZERKAWSKI, DOROTA LORKIEWICZ FILIA NR 4 WE WROCŁAWIU2001-05-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ANEKS DO UMOWY PÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTY UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW W DNIU 26.03.2001R.2001-05-07 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 03.07.2005 R. -ZMIANA § 9 W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ZMIANY FIRMY SPÓŁKI. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 16.09.2005 R. -ZMIANA § 9 W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ZMIANY SKRÓCONEJ FIRMY SPÓŁKI.2005-09-23 do dziś
3ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 17 LISTOPADA 2006 R. -ZMIANA PAR. 12, WYKREŚLENIE PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI2006-12-29 do dziś
406.10.2008 R. ZMIANA PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI.2008-10-21 do dziś
518.12.2009 R., ANEKAS DO UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 12 UMOWY.2010-02-12 do dziś
626.06.2015 R. ZMIANA §10 UMOWY SPÓŁKI2015-09-29 do dziś
7- 06.08.2018 R. - ZMIANA § 2, § 10 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-08-24 do dziś
811.09.2019 R., ZMIANA PARAGRAFU 1 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-05-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓWSPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 26.03.2001R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „KRZYSZTOF” SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF CZERKAWSKI, DOROTA LORKIEWICZ2001-05-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-05-07 do dziś
3. Numer w rejestrze602102001-05-07 do dziś
5. Numer REGON9307514332001-05-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERKAWSKI2001-05-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORKIEWICZ2001-05-07 do dziś
2. ImionaDOROTA HANNA2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2001-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERKAWSKI2001-05-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORKIEWICZ2001-05-07 do dziś
2. ImionaDOROTA HANNA2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-02-12 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-12 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-12 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-02-12 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-02-12 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-02-12 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-12 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-02-12 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-02-12 do dziś
1046 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2016-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.11.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-12-18 do dziś
2data złożenia 05.11.2007 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-12-18 do dziś
3data złożenia 05.11.2007 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2007-12-18 do dziś
4data złożenia 05.11.2007 okres 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2007-12-18 do dziś
5data złożenia 05.11.2007 okres 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2007-12-18 do dziś
6data złożenia 05.11.2007 okres 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2007-12-18 do dziś
7data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-11 do dziś
9data złożenia 16.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-14 do dziś
10data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
12data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
17data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
18data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
19data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
20data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
21data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
22data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-12-18 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-12-18 do dziś
301.01.2004 R.-31.12.2004 R.2007-12-18 do dziś
401.01.2003 R.-31.12.2003 R.2007-12-18 do dziś
501.01.2002 R.-31.12.2002 R.2007-12-18 do dziś
601.01.2001 R.-31.12.2001 R.2007-12-18 do dziś
701.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
82008 ROK2009-09-11 do dziś
92009 ROK2010-09-14 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów