FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GLASCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000008090
Numer REGON: 639773279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[RDF/488449/23/9]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP6397732792001-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GLASCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 138202001-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2023-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MAGNACKA nr domu 12 kod pocztowy 60-688 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.02.2000 R. NOTARIUSZ JANUSZ SZCZEPAŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA 60-816 POZNAŃ UL. SIENKIEWICZA 21/3, REP. A NR 915/20002001-04-17 do dziś
219.01.2004 R., AKT NOTARIALNY -KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ JANUSZ SZCZEPAŃSKI REP. A NR 152/2004, ZMIANA § 1, § 2, § 4, § 6, § 8 UMOWY.2004-03-30 do dziś
302.10.2020 R., REP. A NR 13520/2020, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO POZNAŃ, UL. WINOGRADY 67, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2020-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIBILSKI2001-04-17 do dziś
2. ImionaHENRYK GRACJAN2001-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2006-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIBILSKI2021-12-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-15 do dziś
50000,00 PLN2006-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2001-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIBILSKI2001-04-17 do dziś
2. ImionaHENRYK GRACJAN2001-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z HANDEL OPAKOWANIAMI WSZELKIEGO RODZAJU (PUSZKI, SŁOJE, BUTELKI, WIECZKA, ETYKIETY, KARTONY I FOLIA OPAKOWANIOWA).2020-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL PRODUKTAMI OWOCOWO-WARZYWNYMI JAK SUROWCE, PÓŁPRODUKTY, MROŻONKI, PRZETWORY ORAZ GRZYBY I RYBY POD WSZELKIMI POSTACIAMI2020-09-18 do dziś
246 HANDEL ARTYKUŁAMI WĘDKARSKIMI2020-09-18 do dziś
346 USŁUGI AGENCYJNO-PRZEDSTAWICIELSKIE NA RZECZ PODMIOTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, IMPORT-EKSPORT W POWYŻSZYM ZAKRESIE2020-09-18 do dziś
446 POŚREDNICTWO HANDLOWO - USŁUGOWE2020-09-18 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 03.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 03.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-08-01 do dziś
4data złożenia 08.05.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-05-30 do dziś
5data złożenia 23.05.2007 okres 01-01-2006 DO 31-12-20062007-06-20 do dziś
6data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
7data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-13 do dziś
8data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-05-07 do dziś
9data złożenia 20.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
10data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
11data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
12data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
13data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
14data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15data złożenia 16.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
16data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
17data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
18data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
19data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
20data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
21data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
201.01.2005 R. - - 31.12.2005 R.2006-05-30 do dziś
301-01-2006 DO 31-12-20062007-06-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-13 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092010-05-07 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
401.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-05-30 do dziś
501-01-2006 DO 31-12-20062007-06-20 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-13 do dziś
801.01.2009 DO 31.12.20092010-05-07 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów