„INTE-GRACJE” SPÓŁKA JAWNA IRENA I JACEK FLISIAK

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000007850
Numer REGON: 810502424
Numer NIP: 8520500411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-11-20
Sygnatura akt[RDF/458563/22/346]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP8105024242003-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTE-GRACJE” SPÓŁKA JAWNA IRENA I JACEK FLISIAK2001-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-08-03 do dziś
2. Adresulica EMILII GIERCZAK nr domu 35 A kod pocztowy 70-825 poczta SZCZECIN 2003-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DN. 16.03.20012001-08-03 do dziś
21 KWIECIEŃ 2003 R.2004-08-11 do dziś
31.01.2007 R. ZMIENIONO § 5.2007-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaIRENA APOLONIA2001-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISIAK2001-08-03 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2001-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISIAK2001-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-03 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2001-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISIAK2001-08-03 do dziś
2. ImionaIRENA APOLONIA2001-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISIAK2001-08-03 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2001-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISIAK2001-08-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2001-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2001-08-03 do dziś
252 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2001-08-03 do dziś
352 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2001-08-03 do dziś
452 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-08-03 do dziś
552 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-08-03 do dziś
652 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-03 do dziś
752 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-08-03 do dziś
852 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-08-03 do dziś
952 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2001-08-03 do dziś
1052 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2001-08-03 do dziś
1152 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-03 do dziś
1251 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-08-03 do dziś
1352 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2001-08-03 do dziś
1452 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2001-08-03 do dziś
1552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-08-03 do dziś
1660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-08-03 do dziś
1760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-08-03 do dziś
1872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-08-03 do dziś
1972 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-08-03 do dziś
2072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-08-03 do dziś
2174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-08-03 do dziś
2274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-08-03 do dziś
2351 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2001-08-03 do dziś
2474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-08-03 do dziś
2574 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2001-08-03 do dziś
2651 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2001-08-03 do dziś
2751 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-08-03 do dziś
2852 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-08-03 do dziś
2952 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-08-03 do dziś
3052 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2001-08-03 do dziś
3152 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.20042004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.06.20052005-07-07 do dziś
3data złożenia 26.04.2006 okres ZA 2005 ROK2006-05-09 do dziś
4data złożenia 01.03.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-03-08 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 03.08.2001 DO 31.12.20012019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2002 DO 31.12.20022019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2003 DO 31.12.20032019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-06-11 do dziś
7OD 01.01.2006 DO 31.12.20062019-06-11 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-06-11 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-06-11 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-06-11 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-06-11 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-06-11 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-11 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów