FIRMA HANDLOWA „MIRPOL” IMPORT-EXPORT MIROSŁAWA WYSZYŃSKA - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000007754
Numer REGON: 330319766
Numer NIP: 6711003065
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-06-09
Sygnatura akt[RDF/495973/23/790]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MIRPOL” IMPORT-EXPORT MIROSŁAWA WYSZYŃSKA -SPÓŁKA JAWNA2001-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2004-03-04 do dziś
2. Adresulica SIENKIEWICZA nr domu 9 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG 2004-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA W DNIU 9 MARCA 2001R. W ZIELENIEWIE2001-04-17 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 24.02.2004 R. W PARAGRAFACH: 3 I 5;2004-03-04 do dziś
330.06.2004 R. -ZMIANA PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2004-08-12 do dziś
431.12.2004 R. -ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY;2005-07-14 do dziś
515.07.2010 R. ZMIANA § 5 01.10.2010 R. ZMIANA § 52010-10-12 do dziś
630.04.2011 R. ZMIANA CZĘŚCI WSTĘPNEJ ORAZ §§: 4, 7, 8, 9 UMOWY SPÓŁKI.2011-05-06 do dziś
704.12.2013R. ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2013-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKA2001-04-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2001-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2001-04-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKA2011-05-06 do dziś
2. ImionaMARLENA SANDRA2011-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKA2001-04-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2001-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2001-04-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoROMANOWSKI2019-01-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2019-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-01-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA2001-04-17 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 26.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 19.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
5data złożenia 05.12.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-07 do dziś
6data złożenia 24.10.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
7data złożenia 19.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-05 do dziś
8data złożenia 03.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
9data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
10data złożenia 22.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
11data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
12data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
13data złożenia 18.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
14data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
15data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
16data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
17data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
18data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
19data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
20data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
21data złożenia 15.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
22data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-07 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-21 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów