„BIW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000007575
Numer REGON: 812555330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336768/21/637]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812555330 NIP 95520576462009-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOWLING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-12 do dziś
„BIW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ2002-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. SZYBOWCOWA nr domu 28 kod pocztowy 70-843 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.2000R. JOANNA SOBOLEWSKA, NOTARIUSZ UL. NARUTOWICZA 1/1, 70-231 SZCZECIN REPERTORIUM A NUMER 9836/20002001-04-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.11.2002 R., REP. A NR 3199/2002 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE UL. ŁOKIETKA /2, PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ OLSZEWSKĄ, ZMIENIONE PAR. 2, 7, 8, 9, 10, 13, 23, W TEN SPOSÓB, ŻE PAR. 2, 7, 8, 9, 10, 13, 27, OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE, A DO PAR. 23 DODAJE SIĘ PKT 82002-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIKOWSKI2001-04-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. (STO ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ. (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).2001-04-12 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ.(STO ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.(PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).2001-04-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁOWSKA2009-06-26 do dziś
2. ImionaJOWITA MAŁGORZATA2009-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2010-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹMIN2010-09-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2010-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2010-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000 PLN2001-04-12 do dziś
100000,00 ZŁ2010-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2001-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIKOWSKI2001-04-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUKOWSKI2001-04-12 do dziś
2. ImionaBERNARD BOGUSŁAW2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZYDŁOWSKA2010-09-27 do dziś
2. ImionaJOWITA MAŁGORZATA2010-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2010-09-27 do dziś
21. NazwiskoKUŹMIN2010-09-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2010-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2010-09-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-24 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-04-24 do dziś
379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2018-04-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-04-24 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-04-24 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2018-04-24 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-04-24 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-04-24 do dziś
993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R. data złożenia 25.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R.2005-12-13 do dziś
2data złożenia 23.02.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-04-24 do dziś
3data złożenia 30.05.2007 okres 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-06-15 do dziś
4data złożenia 02.03.2009 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-06-26 do dziś
5data złożenia 02.03.2009 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062009-06-26 do dziś
6data złożenia 08.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-26 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-27 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-27 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-27 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-02 do dziś
11data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-05 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
17data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
18data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-04-24 do dziś
21 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-06-15 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-06-26 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062009-06-26 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-26 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-27 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-27 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-27 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-04-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2003 R.2005-12-13 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-04-24 do dziś
31 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-06-15 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-06-26 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062009-06-26 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-26 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-27 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-27 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-27 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-02 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów