APTEKA PULS - SEŃCZUK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000007449
Numer REGON: 632511530
Numer NIP: 7781009702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-09-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/24391/23/902]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP6325115302004-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA PULS SEŃCZUK SPÓŁKA JAWNA2001-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ADAMA SKAŁKOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 61-606 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.1994 ZE ZMIANĄ 26.03.2001 WYMAGANĄ WOBEC ZASTOSOWANIA ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2001-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEŃCZUK2001-04-24 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2001-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEŃCZUK2001-04-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY2001-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEŃCZUK2001-04-24 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2001-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEŃCZUK2001-04-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-04-24 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 26.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 07.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-05-19 do dziś
5data złożenia 26.04.2006 okres 2005 ROK2006-05-10 do dziś
6data złożenia 30.05.2007 okres 2006 R.2007-06-20 do dziś
7data złożenia 28.04.2008 okres 2007 R.2008-05-06 do dziś
8data złożenia 05.05.2009 okres 2008 R.2009-05-26 do dziś
9data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-06 do dziś
10data złożenia 09.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
11data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-10 do dziś
22006 R.2007-06-20 do dziś
32007 R.2008-05-06 do dziś
42008 R.2009-05-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-02 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-28 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-07 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-012021-08-03 do dziś
2. Tbd2023-06-212023-07-26 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-08-222023-09-01 do dziś