GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT”

Stan na dzień 2022-12-01 godz. 02:06:18
Numer KRS: 0000007239
Numer REGON: 490008944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/440756/22/219]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP4900089442001-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT”2001-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2001-04-24 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA II nr. domu 18 miejscowość NOWY SĄCZ kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2001-04-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@MULTIMAT.WEBD.PL2020-04-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MULTIMAT.WEBD.PL2020-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT” ODDZIAŁ JASŁO2005-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2005-11-30 do dziś
3. Adresulica PIOTRA SKARGI nr domu 36 miejscowość JASŁO kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO 2005-11-30 do dziś
miejscowość JASŁO ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2012-06-05 do dziś
21. Firma oddziałuGRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT” ODDZIAŁ GORLICE2005-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE2005-11-30 do dziś
3. Adresulica 11-GO LISTOPADA nr domu 26 miejscowość GORLICE kod pocztowy 38-200 poczta GORLICE 2005-11-30 do dziś
31. Firma oddziałuGRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT” ODDZIAŁ NOWY SĄCZ2005-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2005-11-30 do dziś
3. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 1 miejscowość NOWY SĄCZ kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ 2005-11-30 do dziś
41. Firma oddziałuGRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT” ODDZIAŁ NOWY TARG2005-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2005-11-30 do dziś
3. Adresulica SKŁADOWA nr domu 1 miejscowość NOWY TARG kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG 2005-11-30 do dziś
51. Firma oddziałuGRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT” ODDZIAŁ BRZESKO2005-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość BRZESKO2005-11-30 do dziś
3. Adresulica SOLSKIEGO nr domu 11B miejscowość BRZESKO kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO 2005-11-30 do dziś
61. Firma oddziałuGRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT” ODDZIAŁ KRAKÓW2005-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-04-27 do dziś
3. Adresulica DOBREGO PASTERZA nr domu 118 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-416 poczta KRAKÓW 2005-11-30 do dziś
miejscowość KRAKÓW ulica UL. POCIESZKA nr domu 3 kod pocztowy 31-408 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-04-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 15.07.1991 ZMIANA UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 1.03.1994 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z 28.02.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28.02.2001R.2001-04-24 do dziś
229.05.2017 R. ZMIANA § 13 I § 14 UMOWY SPÓŁKI2017-06-12 do dziś
306.03.2020 R. - ZMIANA § 42020-04-27 do dziś
422.05.2020 R, ZMIANA §42020-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z 27.02.20012001-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE „MULTIMAT” S.C. GRZEGORZ KIERZKOWSKI, PIOTR STANUCH2001-04-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-24 do dziś
3. Numer w rejestrze46302001-04-24 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERZKOWSKI2001-04-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2001-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANUCH2001-04-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY SPÓŁKI: -PIOTR STANUCH -BEZ OGRANICZEŃ -GRZEGORZ KIERZKOWSKI -BEZ OGRANICZEŃ2001-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERZKOWSKI2001-04-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2001-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANUCH2001-04-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-04-27 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-04-27 do dziś
327 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-04-27 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-04-27 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-04-27 do dziś
647 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-04-27 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 29.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R -31.12.2002 R data złożenia 01.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R -31.12.2002 R2003-05-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 14.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-05-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-05-13 do dziś
5data złożenia 02.05.2006 okres 20052006-06-23 do dziś
6data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-01 do dziś
7data złożenia 05.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-13 do dziś
8data złożenia 04.05.2009 okres 2008 R.2009-05-15 do dziś
9data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
10data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
11data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
12data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
13data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
14data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
16data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
17data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
18data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
19data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
20data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
21data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-06-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-13 do dziś
42008 R.2009-05-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów