RISMOT I STANISŁAW BRZYŚ ROBERT GAZDA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000007142
Numer REGON: 370011209
Numer NIP: 6840009555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2021-05-17
Sygnatura akt[RDF/292069/21/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRISMOT I STANISŁAW BRZYŚ ROBERT GAZDA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI2016-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2012-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość JASŁO ulica UL. FLORIAŃSKA nr domu 110 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2015-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDOMAT” STANISŁAW BRZYŚ, ROBERT GAZDA SPÓŁKA JAWNA2001-04-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2001-04-09 do dziś
3. Adresulica FLORIAŃSKA nr. domu 121 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO 2001-04-09 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.10.2004 R. DODANO PAR. 3 PKT 5, 6.2004-12-10 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA DNIA 27.01.1992 R. PRZEKSZTAŁCONEJ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ Z DNIA 10.03.2001 R. W SPÓŁKĘ JAWNĄ. ANEKSY DO UMOWY Z DNIA 30.06.1992 R. I 20.02.1996 R.2001-04-09 do dziś
309.02.2009 R. ZMIANA § 32009-03-11 do dziś
416.10.2009 R. ZMIANA PAR: 3, 5, 8, 12, 13, 14, 16 -202009-11-12 do dziś
501.02.2012 ZMIENIONY § 22012-02-09 do dziś
621.07.2014 R. ZMIANA TREŚCI PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2014-11-20 do dziś
7DATA ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: 21.07.2014R., ZMIANA DOTYCZY PARAGRAFÓW: 1, 2, 32015-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 10.03.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „BUDOMAT” W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA ZASADZIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „BUDOMAT”2001-04-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-09 do dziś
3. Numer w rejestrze1793/902001-04-09 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W KROŚNIE2001-04-09 do dziś
5. Numer REGON3700112092001-04-09 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZYŚ2001-04-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZYŚ2001-04-09 do dziś
2. ImionaLUCYNA2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZDA2001-04-09 do dziś
2. ImionaROBERT2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZDA2001-04-09 do dziś
2. ImionaHALINA2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI WSPÓLNICY POWIERZAJĄ STANISŁAWOWI BRZYSIOWI I ROBERTOWI GAŹDZIE. KAŻDY Z NICH MOŻE SAMODZIELNIE PROWADZIĆ CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI I DLA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBU TYCH WSPÓLNIKÓW.2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZYŚ2001-04-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZDA2001-04-09 do dziś
2. ImionaROBERT2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-11-12 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-12 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-12 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-12 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-11-12 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-11-12 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-11-12 do dziś
846 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-11-20 do dziś
938 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-11-20 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.20012003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2004-05-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-08-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-14 do dziś
5data złożenia 01.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-29 do dziś
6data złożenia 26.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-29 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 20072008-07-21 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 2008 R.2009-08-13 do dziś
9data złożenia 28.06.2010 okres 2009 R.2010-08-10 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 2010 R.2011-10-03 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 2011 R.2012-08-28 do dziś
12data złożenia 27.06.2013 okres 2012 R.2013-12-11 do dziś
13data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
14data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
16data złożenia 24.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
19data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12008 R.2009-08-13 do dziś
22009 R.2010-08-10 do dziś
32010 R.2011-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-29 do dziś
22006 ROK2007-06-29 do dziś
320072008-07-21 do dziś
42008 R.2009-08-13 do dziś
52009 R.2010-08-10 do dziś
62010 R.2011-10-03 do dziś
72011 R.2012-08-28 do dziś
82012 R.2013-12-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY - SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH nr V GU 133/16 data 09.08.20162016-09-22 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2016-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADA2016-09-22 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2016-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-22 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów