ASV LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000007003
Numer REGON: 930930928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-05-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14560/20/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP9309309282001-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASV LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 68322001-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-04-20 do dziś
2. Adresulica OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ nr domu 19 kod pocztowy 52-204 poczta WROCŁAW 2004-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 12.12.1996R. PRZEZ NOTARIUSZA ROMUALDA BORZEMSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 13 POD NR REPERTORIUM A 6983/1996 ZMIANA PAR. 2, 7, 8, 11 UST. 3, 13 UST. 1, 16 UST. 2, 26 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2001-04-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY NR REP. 1734/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KŁODZKU PRZY UL. OKRZEI 2, ZMIENIONE PAR. 13 UST. 2, PAR. 14, PAR. 20 UST. 1, PAR. 28, PAR. 30; USUNIĘTE PAR. 20, PAR. 212002-09-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2008 REP. 1112/2008 NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATY SZYSZKO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁUCKIEGO 2/4, ZMIENIONE § 8, § 12 UST. 2, § 13 UST. 1, § 15, § 28, USUNIĘTY § 11 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2008-05-16 do dziś
404.03.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1525/2010, ZMIENIONO § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-29 do dziś
516.01.2015 R. REP. A NR 111/2015 NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. M. BAŁUCKIEGO 4/2; ZMIANA: § 28 UMOWY SPÓŁKI 24.02.2015 R. REP. A NR 513/2015 NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. M. BAŁUCKIEGO 4/2; ZMIANA: § 7 UMOWY SPÓŁKI2015-04-27 do dziś
616.01.2015 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO; KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BAŁUCKIEGO 4/2, REP. A NR 111/2015; ZMIANA: §8 UMOWY SPÓŁKI2015-06-08 do dziś
722.09.2017 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BAŁUCKIEGO 4 LOK.2; REP. A NR 5225/2016; - ZMIENIONO §8 UMOWY SPÓŁKI2017-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY – RAZEM NA KWOTĘ 50.000ZŁ.2001-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIK2001-04-20 do dziś
2. ImionaJACEK2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY – RAZEM NA KWOTĘ 50.000ZŁ.2001-04-20 do dziś
ilość 600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZCZ2001-04-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY – RAZEM NA KWOTĘ 50.000ZŁ2001-04-20 do dziś
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁOTYCH (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-20 do dziś
4
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY – RAZEM NA KWOTĘ 50.000ZŁ.2001-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUCHOWSKI2008-05-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN PAWEŁ2008-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2010-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000 PLN2001-04-20 do dziś
700000,00 ZŁ2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE – JEŚLI JEST USTANOWIONY, 2 W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT2001-04-20 do dziś
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI2015-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIK2009-05-26 do dziś
2. ImionaJACEK2009-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoLISZCZ2020-05-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-05-11 do dziś
21. NazwiskoPIESTRAK2020-05-11 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-29 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-03-29 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-03-29 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-04-27 do dziś
229 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-27 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-04-27 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-04-27 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-04-27 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 13.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.10.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 26.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-04-13 do dziś
5data złożenia 03.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-10 do dziś
6data złożenia 19.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-03-21 do dziś
7data złożenia 14.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
8data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
9data złożenia 25.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-29 do dziś
10data złożenia 04.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-08 do dziś
11data złożenia 23.02.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-02 do dziś
12data złożenia 18.02.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-22 do dziś
13data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
14data złożenia 11.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
15data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
16data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
17data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
18data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
19data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-08 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-02 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-04-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-03-10 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-03-21 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-29 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-08 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-02 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów