„ASTRA - VINES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000006963
Numer REGON: 010607349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-09-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/32843/18/483]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0106073492001-04-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 397522001-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWY2001-04-12 do dziś
2. Adresulica KLARYSEWSKA nr. domu 57 A nr. lokalu 23 miejscowość WARSZAWY kod pocztowy 02-936 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.1994 R. – DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO KANCELARIA NOTARIALNA WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA, NOTARIUSZ JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA WARSZAWA UL.ŚWIĘTOKRZYSKA 20; REPERTORIUM – A NR 1617/1994; PAR.2, PAR.3, PAR.6, PAR.7, PAR.8, PAR.9, PAR.17, PAR.22.2001-04-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.03.2001 R., REP. A NR 1131/2001 SPORZĄDZONY PRZED ZBIGNIEWEM KROCZKIEM NOTARIUSZEM W ZĄBKACH; ZMIANA PARAGRAFÓW 2; 3; 6; 7; 8; 9; 17. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2001 R. REP. A NR 6859/2001 SPORZĄDZONY PRZED ZBIGNIEWEM KROCZKIEM NOTARIUSZEM W ZĄBKACH: ZMIANA PARAGRAFÓW 8; 10;2001-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZYŃSKI2001-04-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY PO 100 ZŁ JEDEN UDZIAŁ = 3200 ZŁ.2001-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKIELA2001-04-12 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 36 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ JEDEN UDZIAŁ = 3600 ZŁ.2001-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZEK2001-04-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ KRZYSZTOF2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY PO 100 ZŁ JEDEN UDZIAŁ = 3200 ZŁ.2001-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000 PLN2001-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport177000,00 PLN2001-12-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH, PROJEKTOWYCH I KONSULTINGOWYCH2001-04-12 do dziś
255 11 PROWADZENIE HOTELI AGRO-TURYSTYKI2001-04-12 do dziś
355 23 PROWADZENIE HOTELI AGRO-TURYSTYKI2001-04-12 do dziś
455 30 PROWADZENIE HOTELI AGRO-TURYSTYKI2001-04-12 do dziś
570 31 HANDEL NIERUCHOMOŚCIAMI I POŚREDNICTWO HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI2001-04-12 do dziś
651 13 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA2001-04-12 do dziś
751 70 REPREZENTOWANIE PRODUCENTÓW I HURTOWNI2001-04-12 do dziś
845 43 WYKONYWANIE SPECJALNYCH SYSTEMÓW POSADZKOWYCH2001-04-12 do dziś
951 13 HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI2001-04-12 do dziś
1051 53 HANDEL ARTYKUŁAMI BUDOWLANYMI2001-04-12 do dziś
1174 20 DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE2001-04-12 do dziś
1274 14 USŁUGI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI PROWADZENIE BUDÓW JAKO INWESTOR, INWESTRO GENERALNY I ZASTĘPCZY2001-04-12 do dziś
1374 13 USŁUGI MARKETINGOWE2001-04-12 do dziś
1451 18 POŚREDNICTWA W ZAKRESIE HANDLU ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEKONCESJONOWANYMI2001-04-12 do dziś
1555 1 PROWADZENIE HOTELI AGRO-TURYSTYKI2001-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 04.04.20022002-05-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiKANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KROCZEK 05-091 ZĄBKI, UL. ORLA 6/63, REPERTORIUM A NR 6557/2004 UCHWAŁĄ NR 1/2004 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „ASTRA -VINES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, Z DNIA 10.09.2004 R.2004-11-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2004-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDUSZYŃSKI2004-11-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2004-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-29 do dziś
21. NazwiskoSZKIELA2004-11-29 do dziś
2. ImionaJERZY STAMISŁAW2004-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-11-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiKANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KROCZEK 05-091 ZĄBKI, UL. ORLA 6/63, REPERTORIUM A NR 6557/2004 UCHWAŁĄ NR 1/2004 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „ASTRA VINES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, Z DNIA 10.09.2004 R.2004-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów