BUSINESS TRAVEL CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-17 godz. 22:29:35
Numer KRS: 0000006819
Numer REGON: 017225964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210662/20/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0172259642002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOPERNIKA nr domu 30 nr lokalu 213 kod pocztowy 00-336 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
13. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BATOREGO nr domu 16 nr lokalu 123, 124 kod pocztowy 02-591 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-22 do dziś
21. Firma oddziałuBUSINESS TRAVEL CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2012-09-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-09-12 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JANINY HALICKIEJ W WARSZAWIE W DNIU: 21.02.2001 R., REP. A. 680/20012001-04-11 do dziś
229 CZERWCA 2001 ROKU, REPERTORIUM A NR 3124/2001, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33. ZMIANA: PAR. 3, PAR. 12 UST. 9, PAR. 17 -SKREŚLONY, PAR. 18 -SKREŚLONY TEKST JEDNOLITY2001-09-13 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 13.02.2002, REP. A NR 2248/2002 SPORZĄDZONY PRZEZ JANINĘ HALICKĄ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE W PAR. 5 UST. 1 UMOWY SPÓLKI DODAJE SĘ PUNKTY K, L; DOTYCHCZASOWY PAR. 7 UST. 5 SKREŚLA SIĘ; W PAR. 12 DODAJE SIĘ UST. 15; W PAR. 14 DODAJE SIĘ UST. 6.2002-04-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.09.2002 R. REP. A-8788/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ: JANINA HALICKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 66, WARSZAWA, ZMIANA PAR. 5 UST. 1;2002-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOCH2016-03-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MAGDALENA2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000 ZŁOTYCH2016-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOCH2016-03-18 do dziś
2. ImionaAGATA NATALIA2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000 ZŁOTYCH2016-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOCH2016-03-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ CEZARY2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000 ZŁOTYCH2016-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOCH2001-09-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2001-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2002-09-30 do dziś
255 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2002-09-30 do dziś
355 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-09-30 do dziś
455 30 A RESTAURACJE2002-09-30 do dziś
555 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-09-30 do dziś
679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2016-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2016-03-18 do dziś
279 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2016-03-18 do dziś
379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-18 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-03-18 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-03-18 do dziś
649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2016-03-18 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-18 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-03-18 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 28.02. -31.12.2001 data złożenia 13.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 28.02. -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 28.02. -31.12.20012002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-02-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20042005-06-23 do dziś
5data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
6data złożenia 09.05.2007 okres 01.01-31.12.20062007-05-22 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
9data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
10data złożenia 08.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
14data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
15data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
16data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
17data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
18data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01-31.12.20062007-05-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01-31.12.20062007-05-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów