FIRMA HANDLOWA „SAKS” SPÓŁKA JAWNA RICHERT MIROSŁAW I S-KA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000006790
Numer REGON: 190580731
Numer NIP: 5830202066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-04-03
Sygnatura akt[RDF/478126/23/759]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905807312004-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „SAKS” SPÓŁKA JAWNA RICHERT MIROSŁAW I S-KA2004-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2001-04-27 do dziś
2. Adresulica NOWOWIEJSKIEGO nr. domu 33 B miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2001-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 20.03.20012001-04-27 do dziś
212.12.2003 R. AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM „A” NUMER 13334/2003 ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 82004-01-10 do dziś
320.01.2016R., ZMIENIONO PARAGRAF 5 W CAŁOŚCI.2016-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W OPARCIU O ZAWARTĄ W DNIU 20.03.2001 UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „SAKS” SPÓŁKA CYWILNA RICHERT STANISŁAW I S-KA2001-04-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-27 do dziś
3. Numer w rejestrze27242001-04-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI2001-04-27 do dziś
5. Numer REGON1905807312001-04-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHERT2001-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-27 do dziś
2
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKOWSKI2001-04-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA.2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHERT2001-04-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKOWSKI2001-04-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZAUNAR2001-04-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-04-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2016-11-07 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-11-07 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-07 do dziś
482 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.01.2014 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-02-05 do dziś
2data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
3data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
4data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
5data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
6data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
7data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
8data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
9data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
10data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
11data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122014-02-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów