LABORATORIUM KOSMETYCZNE „JOANNA” B. GÓRKA, R. KORCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000006564
Numer REGON: 006740821
Numer NIP: 1180024208
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2024-04-05
Sygnatura akt[RDF/592328/24/344]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0067408212002-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM KOSMETYCZNE „JOANNA” B. GÓRKA, R. KORCZAK SPÓŁKA JAWNA2001-04-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2001-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-01-06 do dziś
2. Adresulica GENERAŁA JÓZEFA ZAJĄCZKA nr domu 11 nr lokalu C2 kod pocztowy 01-510 poczta WARSZAWA 2005-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129 MARCA 2001 R.2001-04-23 do dziś
226.04.2010 -ZMIANA § § 3, 5, 14, DODANIE NOWEGO W TREŚCI § 15 ORAZ ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI § §: Z 15 NA 16, Z 16 NA 17, Z 17 NA 18, Z 18 NA 19 I Z 19 NA 202010-06-25 do dziś
320.07.2020R., NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §8, §142020-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY LABORATORIUM KOSMETYCZNEGO „JOANNA” GÓRKA BOGUSŁAW KAORCZAK RYSZARD S.C. PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ W DNIU 29 MARCA 2001 R.2001-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABORATORIUM KOSMETYCZNEGO „JOANNA” GÓRKA BOGUSŁAW KAORCZAK RYSZARD S.C.2001-04-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-23 do dziś
3. Numer w rejestrze56892001-04-23 do dziś
5. Numer REGON0067408212001-04-23 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2001-04-23 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZAK2001-04-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2. DO CZYNNOŚCI POWYŻEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: A. DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB B. JEDNEGO WSPÓLNIKA Z DWOMA (2) PROKURENTAMI ŁĄCZNYMI.2020-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2001-04-23 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZAK2001-04-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁASKOWSKI2020-09-11 do dziś
2. ImionaMAREK2020-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.2020-09-11 do dziś
21. NazwiskoGÓRKA2020-09-11 do dziś
2. ImionaAGATA MAGDALENA2020-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.2020-09-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 13.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-06-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 05.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-05-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.20032004-05-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.20042005-04-07 do dziś
5data złożenia 16.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
6data złożenia 05.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
7data złożenia 21.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
8data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
9data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
10data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
11data złożenia 20.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-23 do dziś
12data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-03-28 do dziś
13data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
14data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
15data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
16data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
17data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
18data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
19data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
20data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
21data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
22data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
23data złożenia 05.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-23 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-03-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-23 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-03-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów