ENDRESS - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000006272
Numer REGON: 631156245
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-03-03
Sygnatura akt[RDF/370430/22/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP6311562452001-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDRESS -POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 120332001-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECZ gmina SKWIERZYNA miejscowość SKWIERZYNA2003-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SKWIERZYNA ulica ROOSEVELTA nr domu 2A kod pocztowy 66-440 poczta SKWIERZYNA kraj POLSKA 2006-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W K.N. Z.TOMASZKIEWICZA W POZNANIU DNIA 05.05.1998 REP.A 4252/982001-04-04 do dziś
202.02.2001 – REP.A 367/2001, KN JOANNY JAŚKOWIAK W KÓRNIKU DODANO W PAR.7 PUNKTY: 10), 11), 12) ZMIENIONO PAR.172001-04-20 do dziś
304.04.2003 R. NR REP. A 1766/2003, NOTARIUSZ JOANNA JAŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA KÓRNIK. ZMIANA: § 3, § 9, § 102003-07-28 do dziś
410.06.2009 R., NOTARIUSZ JOANNA JAŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KÓRNIKU, REP. A.NUMER 2612/2009 -ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2009-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDRESS ELEKTROGERATEBAU GMBH2001-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1980 UDZIAŁÓW 198.000 PLN (STO DZIEWĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2001-04-04 do dziś
ilość 1668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 834.000, 00 ZŁOTYCH2003-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego834000, 00 PLN2003-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport118000 PLN2001-04-04 do dziś
2636000, 00 PLN2003-07-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIENLNIE.2001-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERZ2019-10-30 do dziś
2. ImionaROMAN2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2003-07-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ CEZARY2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-28 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2001-04-20 do dziś
260 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-04-20 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-01 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-07-01 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-07-01 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-07-01 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-07-01 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-07-01 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 11.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R., 31.12.2001 R., data złożenia 18.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R., 31.12.2001 R.,2004-11-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 24.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
5data złożenia 22.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
6data złożenia 13.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-26 do dziś
7data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-01 do dziś
9data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
10data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
11data złożenia 31.08.2012 okres 01.01.2011 R., - 31.12.2011 R.,2012-08-31 do dziś
12data złożenia 02.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
13data złożenia 10.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
14data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
15data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 08.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-14 do dziś
18data złożenia 04.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
19data złożenia 04.02.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-04 do dziś
20data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
401.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R., - 31.12.2011 R.,2012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R., -31.12.2001 R.,2004-11-20 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-26 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
801.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-01 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
1101.01.2011 R., - 31.12.2011 R.,2012-08-31 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-14 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów