CUKIERNIA W.J.P.PŁOŃCZAK, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000006130
Numer REGON: 008300954
Numer NIP: 5830008269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[RDF/370342/22/263]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0083009542003-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA W. J. P. PŁOŃCZAK SPÓŁKA JAWNA2001-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2001-04-06 do dziś
2. Adresulica NA STOKU nr. domu 46 miejscowość GDAŃSK kod pocztowy 80-874 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2001-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 STYCZEŃ 1990R 16 MARCA 2001R-ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ2001-04-06 do dziś
2DNIA 2 STYCZNIA 2006 R. ZMIENIONO: ART. 8, ART. 11 NOWE NUMERACJE UST. 1 DO 4, DODANO: W ART. 9 UST. 4 I 5, USUNIĘTO: W ART. 7 UST. 1 I W ART. 11 UST. 1.2006-05-16 do dziś
310.03.2007 R., ZMIANA ART. 32007-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W OPARCIU O ZAWARTĄ W DNIU 16 MARCA 2001R UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ2001-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA PŁOŃCZAK, SPÓŁKA CYWILNA2001-04-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-06 do dziś
3. Numer w rejestrze10762001-04-06 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU2001-04-06 do dziś
5. Numer REGON0083009542001-04-06 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOŃCZAK2001-04-06 do dziś
2. ImionaJACEK2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOŃCZAK2001-04-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE2001-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOŃCZAK2001-04-06 do dziś
2. ImionaJACEK2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOŃCZAK2001-04-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-01-25 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2021-01-25 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-01-25 do dziś
410 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-01-25 do dziś
510 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2021-01-25 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-01-25 do dziś
746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2021-01-25 do dziś
810 52 Z PRODUKCJA LODÓW2021-01-25 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 21.03.2003 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002- 31.12.20022003-06-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 14.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 20032004-04-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 21.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-06 do dziś
4data złożenia 21.04.2006 okres 20052006-05-30 do dziś
5data złożenia 12.04.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-04-24 do dziś
6data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-04 do dziś
7data złożenia 06.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-21 do dziś
8data złożenia 02.03.2010 okres 1.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-05-30 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-04-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-21 do dziś
51.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów