„ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000006114
Numer REGON: 970719527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2019-06-07
Sygnatura akt[RDF/120059/19/69]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP9707195272001-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr. w rejestrze 29992001-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ŁAGÓW miejscowość ŁAGÓW LUBUSKI2001-04-09 do dziś
2. Adresulica CHOPINA nr. domu 21 A miejscowość ŁAGÓW LUBUSKI kod pocztowy 66-220 poczta ŁAGÓW kraj POLSKA 2001-04-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASTRADE@WP.PL2019-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11)16.03.1998 R. – NOTARIUSZ ADRIANNA MIŚKIEWICZ REP. A NR 1869/1998, 2)ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI – NOT. ADRIANNA MIŚKIEWICZ REP. A NR 2202/2001, 21.03.2001 R. ZMIENIONO PARAGRAFY 6,8,10,11,15,21UST.1, DODANO UST.4 W PARAGRAFIE 20.2001-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROHDE2001-04-09 do dziś
2. ImionaEDWARD MANFRED2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 122 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 61000 ZŁ.2001-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego61000 PLN2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport157000 PLN2001-04-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROHDE2001-04-09 do dziś
2. ImionaEDWARD MANFRED2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoROHDE2019-01-28 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-04-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2010-02-24 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-24 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-02-24 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-24 do dziś
516 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2016-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. ORAZ 2002 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R. ORAZ 2002 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.data złożenia 23.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
9data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-30 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
13data złożenia 11.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
15data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
16data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R. ORAZ 2002 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003R.2004-09-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów